goaccess

GoAccess

Goaccess is een snelle, laagdrempellige applicatie om je access-logfiles mee te analyseren. Je kan de analyse doen via een web-interface of de commandline. Wij hebben GoAccess beschikbaar op upload-(test)sites, maar je kunt het ook lokaal gebruiken. Out of the box werkt GoAccess nog niet met ons log-format, hier vind je de juiste settings om GoAccess te laten werken binnen onze hostingsomgeving.

Om onze stijl nginx-log files te kunnen parsen heb je de volgende config-file nodig. Verander .txt in .conf en je kunt hem gebruiken.


Onderstaande uitleg is voor als je zelf een configuratie-file wilt maken of als je de bestaande file wilt aanpassen.

nginxSPECIFIERSGoaccess docs
'$http_host%v The server name according to the canonical name setting (Server Blocks or Virtual Host).
$remote_addr %h host (the client IP address, either IPv4 or IPv6)
$request_time %L The time taken to serve the request, in milliseconds as a decimal number.
$upstream_cache_status %^ ignore; wordt niet ondersteund
[$time_local] %d/%b/%Y zie:config-file
“$request” “%r” The request line from the client.
“$http_referer” “%R” The “Referer” HTTP request header.
“$http_user_agent” “%u” The user-agent HTTP request header.
$status %s The status code that the server sends back to the client.

Config file: Haal de volgende boilerplate config file op:

wget https://raw.githubusercontent.com/allinurl/goaccess/master/config/goaccess.conf ~/.goaccess

Uncomment de volgende regels:

time-format %H:%M:%S
 
date-format %d/%b/%Y

Voeg dit toe onder log-format:

#Custom Nginx Format:
log-format %v %h %L %^ [%d:%t %^] - "%r" "%R" "%u" %s %b

Voor front-proxy instanties kies je deze configuratie-file config-file . Voor php-instanties gebruik je deze file config-file . Verander .txt in .conf en je kunt hem gebruiken.


Onderstaande uitleg is voor als je zelf een configuratie-file wilt maken of als je de bestaande file wilt aanpassen.
Backend/apache-php-workers

LogFormat “%{Host}i %h %D %{X-ProxyInstancename}i %t %X \”%{X-Forwarded-For}i\“ \”%r\“ \”%{Referer}i\“ \”%{User-Agent}i\“ %>s %b” workerlog

Apache configSPECIFIERSGoaccess docs
'%{Host}%v The server name according to the canonical name setting (Server Blocks or Virtual Host).
%h %h host (the client IP address, either IPv4 or IPv6)
%D %T The time taken to serve the request, in seconds with milliseconds resolution..
[ %t %d/%b/%Y datum-tijd. zie:config-file
%X %^ connection status, ignore; wordt niet ondersteund
\“%{X-Forwarded-For}i\” %^ ignore; wordt niet ondersteund
%r “%m %q” The request method. The query string.
%{Referer} “%R” The “Referer” HTTP request header.
%{User-Agent} “%u” The user-agent HTTP request header.
%s %s The status code that the server sends back to the client.
%b %b The size of the object returned to the client.

Apache-php backends:
Zelfde als bovenstaand voor nginx behalve log-format, voeg in plaats daarvan dit toe onder log-format:

log-format %%v %h %D %e [%d:%t %z] %^ "%^" "%m %U %H" "%R" "%u" %s %b

Proxy-log:

log-format %v %h %D %e [%d:%t %z] %^  "%m %q" "%U" "%u" %R "-" %s %b
$upstream_cache_status %^ ignore; wordt niet ondersteund

-o $pagina.html voor een web pagina als output

goaccess -p $config-file $accesslog
  • goaccess.txt
  • Last modified: 2020/11/24 12:53
  • (external edit)