goaccess

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

goaccess [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== GoAccess ======
  
 +Goaccess is een snelle, laagdrempellige applicatie om je access-logfiles mee te analyseren. Je kan de analyse doen via een web-interface of de commandline. Wij hebben GoAccess beschikbaar op upload-(test)sites,​ maar je kunt het ook lokaal gebruiken. Out of the box werkt GoAccess nog niet met ons log-format, hier vind je de juiste settings om GoAccess te laten werken binnen onze hostingsomgeving.
 +
 +===== Nginx =====
 +
 +Om onze stijl nginx-log files te kunnen parsen heb je de volgende {{ ::​goaccess-nginx.txt |config-file }} nodig. Verander .txt in .conf en je kunt hem gebruiken.
 +
 +\\
 +Onderstaande uitleg is voor als je zelf een configuratie-file wilt maken of als je de bestaande file wilt aanpassen.\\
 +^nginx^SPECIFIERS^Goaccess docs ^
 +|'​$http_host|%v| The server name according to the canonical name setting (Server Blocks or Virtual Host). |
 +|$remote_addr |%h | host (the client IP address, either IPv4 or IPv6)  | 
 +|$request_time | %L | The time taken to serve the request, in milliseconds as a decimal number. |
 +|$upstream_cache_status | //%^// | //ignore; wordt niet ondersteund//​|
 +|[$time_local] | %d/%b/%Y |//​zie:​config-file//​|
 +|"​$request"​ | "​%r"​ | The request line from the client. |
 +|"​$http_referer"​ | "​%R"​ | The "​Referer"​ HTTP request header. |
 +|"​$http_user_agent"​ | "​%u"​ | The user-agent HTTP request header. |
 +|$status| %s | The status code that the server sends back to the client. |
 +
 +Config file:
 +Haal de volgende boilerplate config file op:
 +<code bash>
 +wget https://​raw.githubusercontent.com/​allinurl/​goaccess/​master/​config/​goaccess.conf ~/.goaccess
 +</​code>​
 +Uncomment de volgende regels:
 +<code bash>
 +time-format %H:%M:%S
 +
 +date-format %d/%b/%Y
 +
 +</​code>​
 +Voeg dit toe onder log-format:
 +<code bash>
 +#Custom Nginx Format:
 +log-format %v %h %L %^ [%d:%t %^] - "​%r"​ "​%R"​ "​%u"​ %s %b
 +</​code>​
 +===== Apache =====
 +
 +Voor front-proxy instanties kies je deze configuratie-file {{ ::​goaccess-apache-fp.txt |config-file }}. Voor php-instanties gebruik je deze file {{ ::​goaccess-apache-php.txt |config-file }}.  Verander .txt in .conf en je kunt hem gebruiken.
 +
 +\\
 +Onderstaande uitleg is voor als je zelf een configuratie-file wilt maken of als je de bestaande file wilt aanpassen.\\
 +Backend/​apache-php-workers
 +
 +''​LogFormat "​%{Host}i %h %D %{X-ProxyInstancename}i %t %X \"​%{X-Forwarded-For}i\"​ \"​%r\"​ \"​%{Referer}i\"​ \"​%{User-Agent}i\"​ %>s %b" workerlog''​
 +
 +^Apache config^SPECIFIERS^Goaccess docs ^
 +|'​%{Host}|%v| The server name according to the canonical name setting (Server Blocks or Virtual Host). |
 +| %h |%h | host (the client IP address, either IPv4 or IPv6)  | 
 +| %D| %T | The time taken to serve the request, in seconds with milliseconds resolution.. |
 +|[ %t | %d/%b/%Y |//​datum-tijd. zie:​config-file//​|
 +| %X | //%^// | //​connection status, ignore; wordt niet ondersteund//​|
 +| \"​%{X-Forwarded-For}i\"​ | //%^// | //ignore; wordt niet ondersteund//​|
 +| %r | "%m %q" | The request method. The query string. |
 +| %{Referer} | "​%R"​ | The "​Referer"​ HTTP request header. |
 +| %{User-Agent} | "​%u"​ | The user-agent HTTP request header. |
 +| %s | %s | The status code that the server sends back to the client. |
 +| %b | %b | The size of the object returned to the client. |
 +
 +Apache-php backends:\\
 +Zelfde als bovenstaand voor nginx behalve log-format, voeg in plaats daarvan dit toe onder log-format:
 +<code bash>​log-format %%v %h %D %e [%d:%t %z] %^ "​%^"​ "%m %U %H" "​%R"​ "​%u"​ %s %b</​code>​
 +
 +Proxy-log:
 +<code bash>​log-format %v %h %D %e [%d:%t %z] %^  "%m %q" "​%U"​ "​%u"​ %R "​-"​ %s %b</​code>​
 +
 +|$upstream_cache_status | //%^// | //ignore; wordt niet ondersteund//​|
 +==== Log files door goaccess jagen ====
 +-o $pagina.html voor een web pagina als output
 +<code bash>
 +goaccess -p $config-file $accesslog
 +</​code>​
  • goaccess.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)