Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mail:clusterservices [2014/02/24 17:50]
leo php mail() moeten we eigenlijk niet aanmoedigen
mail:clusterservices [2020/03/06 07:53] (current)
Line 6: Line 6:
 Denk bijvoorbeeld aan bevestigingsmails bij registratie van gebruikers (uitgaand) Denk bijvoorbeeld aan bevestigingsmails bij registratie van gebruikers (uitgaand)
 en de eventuele bounce-mails die dit veroorzaakt als gevolg van type-fouten (inkomend). en de eventuele bounce-mails die dit veroorzaakt als gevolg van type-fouten (inkomend).
 +
 +
 +===== Uitgaande mail =====
 +Uitgaande mail kan verstuurd worden via de volgende smtp-server:​
 +<​code>​
 +smtp.mail.omroep.nl
 +</​code>​
 +In de DNS hebben we hiervoor zowel een A/AAAA als een aantal MX records opgenomen.
 +
 +Let er **altijd** op dat het afzenderadres/​bounceadres,​ waar afleverproblemen worden gemeld, een 
 +geldig adres is en dat bounces ook daadwerkelijk in behandeling worden genomen.
 +
 +Mail in webapplicaties zijn echter nogal eens doelwit van criminelen.
 +
 +Een veilige methode om mail te faciliteren in web-applicaties is om het
 +To: en From: adres te laten verwijzen naar een eigen vast mail-adres. Een eventueel
 +door webgebruikers ingevuld email adres kan dan in de Reply-To: headers
 +opgenomen worden. Zodoende is dit, mogelijk gefingeerde,​ adres niet
 +van invloed op het transport van de mail en kan dus niet misbruikt worden.
 +
 +Een voorbeeld van gebruik van smtp in php in combinatie met·
 +[[https://​github.com/​Synchro/​PHPMailer|PHPMailer]]
 +
 +<code php>
 +<?​php ​
 +require '​PHPMailerAutoload.php';​
 +
 +$mail = new PHPMailer;
 +
 +$mail->​isSMTP(); ​                                     // Set mailer to use SMTP
 +$mail->​Host = '​smtp.mail.omroep.nl'; ​ // Specify main and backup SMTP servers
 +$mail->​Port = 25;                                    // TCP port to connect to
 +
 +$mail->​From = '​redactie@website.nl';​
 +$mail->​FromName = 'De redactie';​
 +$mail->​addAddress('​redactie@website.nl',​ 'De redactie'​);​
 +$mail->​addReplyTo('​info@example.com',​ '​Information'​); ​
 +
 +$mail->​isHTML(true);​
 +
 +$mail->​Subject = 'Here is the subject';​
 +$mail->​Body ​   = 'This is the HTML message body <b>in bold!</​b>';​
 +$mail->​AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';​
 +
 +if(!$mail->​send()) {
 +    echo '​Message could not be sent.';​
 +    echo '​Mailer Error: ' . $mail->​ErrorInfo;​
 +} else { 
 +    echo '​Message has been sent';
 +}   
 +
 +</​code>​
  
 ===== Inkomende mail ===== ===== Inkomende mail =====
Line 31: Line 83:
 | appcluster ​  | ''​app.pop.omroep.nl'' ​        | | appcluster ​  | ''​app.pop.omroep.nl'' ​        |
 | testcluster ​ | ''​app-test.pop.omroep.nl'' ​        | | testcluster ​ | ''​app-test.pop.omroep.nl'' ​        |
- 
- 
-===== Uitgaande mail ===== 
-Uitgaande mail kan verstuurd worden via de volgende smtp-server:​ 
-<​code>​ 
-smtp.mail.omroep.nl 
-</​code>​ 
-in de DNS hebben we hiervoor zowel een A/AAAA als een aantal MX records opgenomen. 
- 
-Let er **altijd** op dat het afzenderadres/​bounceadres,​ waar afleverproblemen worden gemeld, een  
-geldig adres is wat ook daadwerkelijk in behandeling wordt genomen. 
  
  
  • mail/clusterservices.txt
  • Last modified: 2020/03/06 07:53
  • (external edit)