Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mail:out [2009/07/22 09:08]
leo
mail:out [2020/03/06 07:53] (current)
Line 6: Line 6:
 out.mail.omroep.nl out.mail.omroep.nl
 </​code>​ </​code>​
-Dit is een zg. DNS MX-rrset welke een set van redundante smtp-servers vormen. Deze servers zijn echter toegankelijk vanuit '​office'​-netwerken. +Dit is een zg. DNS MX-rrset welke een set van redundante smtp-servers vormen. Deze servers zijn echter ​alleen ​toegankelijk vanuit '​office'​-netwerken. 
-Daarnaast heeft deze naam ook een A-record wat door onze loadbalancer+Daarnaast heeft deze DNS-naam ook een A-record wat door onze loadbalancer
 over de smtp-servers verdeeld wordt. over de smtp-servers verdeeld wordt.
  
Line 16: Line 16:
 </​code>​ </​code>​
 Dit is een zg. DNS MX-rrset welke een set van redundante smtp-servers vormen. Dit is een zg. DNS MX-rrset welke een set van redundante smtp-servers vormen.
-Daarnaast heeft deze naam ook een A-record wat door onze loadbalancer +Daarnaast heeft deze DNS-naam ook een A-record wat door onze loadbalancer 
-over de smtp-servers verdeeld wordt.+over de smtp-servers verdeeld wordt. De bulkmail-servers kunnen vanuit het gehele omroepnet gebruikt worden maar stellen meer eisen aan de verzendende kant, zoals rfc-compliancy.
  
 ===== Configureren ===== ===== Configureren =====
  • mail/out.txt
  • Last modified: 2020/03/06 07:53
  • (external edit)