omgevingen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

omgevingen [2019/09/11 08:49]
omgevingen [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +===== Shared Plus Hosting =====
 +
 + Een eigen omgeving op gedeelde hardware, met
 +gegarandeerde minimum performance van 20% v/e server en maximum
 +performance van 200% v/e server.
 +
 +===== Cell Block Hosting =====
 +
 +Cell Block Hosting is de grote broer van Shared Plus Hosting.
 +Het is een eigen omgeving op gedeelde hardware met gegarandeerde minimum performance van 100% van een volledige, fysieke server en maximum (peak) performance van 500% - 1000% hiervan. ​
 +Deze variant leent zich vooral voor geloadbalancede sites; door elkaars
 +overcapaciteit te delen is het mogelijk om fors hogere peak performance
 +te halen, tegen lagere kosten.
 +
 +De manier waarop het werkt is dat uw site geloadbalanced wordt over
 +meerdere webservers. Op deze manier kunnen pieken opgevangen worden.
 +Doordat wij de webservers zorgvuldig over de beschikbare hardware
 +verdelen kunnen we deze minimum capaciteit (van het equivalent van 1
 +volledige, fysieke server) garanderen.
 +
 +We richten we Cell Block Hosting standaard in met 4 webserver instanties.
 +Vervolgens monitoren wij de serverbelasting. Komt deze boven de 80%, dan kunnen we in overleg meer instanties bijplaatsen. ​
 +
 +===== Testomgeving =====
 +
 + Als u onze hosting afneemt kunt u
 +gratis gebruik maken van onze shared testomgeving. Deze is qua opzet vrijwel identiek aan de productieomgeving;​ alleen de capaciteit is minder. De testomgeving is ideaal om uw
 +applicatie rijp te maken voor onze productieomgevingen. ​
 +We raden ten sterkste aan om uw applicaties in de testomgeving te installeren alvorens deze naar de productieomgeving verhuisd worden.
 +
 +
 +Deze omgeving is een afspiegeling van de productieomgeving.
 +Wij raden iedereen aan die in onze productieomgeving een site wil hosten
 +deze in een zo vroeg mogelijk stadium op onze testomgeving te plaatsen.
 +Dit kan op de shared testservers. Ook is het mogelijk een of meerdere
 +dedicated servers in onze testomgeving te plaatsen.
 +
 +Door sites eerst in de testomgeving te plaatsen kunnen in een vroeg stadium
 +eventuele problemen gevonden en gecorrigeerd worden, zonder hiermee risico'​s
 +te lopen in uw productieomgeving.
 +
 +Sitebouwers kunnen direct toegang tot de testomgeving krijgen en daar
 +zelf de applicatie plaatsen. Ook kan NPO Hosting en Streaming dit voor u doen.
 +
 +De shared testservers worden op basis van "best effort"​ onderhouden en voor
 +deze systemen worden geen kosten in rekening gebracht.
 +
 +
 +
 +Prijzen kunnen opgevraagd worden via https://​support.npohosting.nl of hosting@npo.nl.