omgevingen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
omgevingen [2017/04/07 11:16]
matthias
omgevingen [2020/05/20 05:30] (current)
Line 8: Line 8:
 ===== Cell Block Hosting ===== ===== Cell Block Hosting =====
  
- ​Een ​eigen omgeving op gedeelde hardware met +Cell Block Hosting is de grote broer van Shared Plus Hosting. 
-gegarandeerde minimum performance van 100% v/e server en maximum +Het is een eigen omgeving op gedeelde hardware met gegarandeerde minimum performance van 100% van een volledige, fysieke ​server en maximum ​(peak) ​performance van 500% - 1000% hiervan
-performance van 500% - 1000% v/e server.+
 Deze variant leent zich vooral voor geloadbalancede sites; door elkaars Deze variant leent zich vooral voor geloadbalancede sites; door elkaars
 overcapaciteit te delen is het mogelijk om fors hogere peak performance overcapaciteit te delen is het mogelijk om fors hogere peak performance
 te halen, tegen lagere kosten. te halen, tegen lagere kosten.
  
-Cell Block Hosting is de grote broer van Shared Plus Hosting. 
-De gegarandeerde minimum capaciteit is opgeschroefd tot het equivalent 
-van 1 server. De piek capaciteit die van 5 tot 10 servers. (4 tot 9 web + 
-1 database) 
 De manier waarop het werkt is dat uw site geloadbalanced wordt over De manier waarop het werkt is dat uw site geloadbalanced wordt over
 meerdere webservers. Op deze manier kunnen pieken opgevangen worden. meerdere webservers. Op deze manier kunnen pieken opgevangen worden.
 Doordat wij de webservers zorgvuldig over de beschikbare hardware Doordat wij de webservers zorgvuldig over de beschikbare hardware
-verdelen kunnen we een minimum capaciteit van het equivalent van 1 +verdelen kunnen we deze minimum capaciteit ​(van het equivalent van 1 
-server garanderen+volledige, fysieke ​servergaranderen.
-Standaard richten we Cell Block Hosting in met 4 webserver instanties. +
-Vervolgens monitoren wij de serverbelasting. Komt deze boven de 80% dan  +
-plaatsen we instanties bij, tot een maximum van 10 instanties.+
  
-Vanwege de grote memory footprint van java sites is het niet mogelijk +We richten we Cell Block Hosting standaard in met 4 webserver instanties
-deze variant voor java sites aan te biedenDwz alleen php sites komen +Vervolgens monitoren wij de serverbelasting. Komt deze boven de 80%, dan kunnen we in overleg meer instanties bijplaatsen
-hiervoor ​in aanmerking.+
  
 ===== Testomgeving ===== ===== Testomgeving =====
Line 51: Line 42:
  
 Sitebouwers kunnen direct toegang tot de testomgeving krijgen en daar Sitebouwers kunnen direct toegang tot de testomgeving krijgen en daar
-zelf de applicatie plaatsen. Ook kan NPO ICT dit voor u doen.+zelf de applicatie plaatsen. Ook kan NPO Hosting en Streaming ​dit voor u doen.
  
 De shared testservers worden op basis van "best effort"​ onderhouden en voor De shared testservers worden op basis van "best effort"​ onderhouden en voor
Line 58: Line 49:
  
  
-Prijzen kunnen opgevraagd worden via onze servicedesk.+Prijzen kunnen opgevraagd worden via https://​support.npohosting.nl of hosting@npo.nl. 
  • omgevingen.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)