schaalbare-website

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
schaalbare-website [2017/05/01 18:51]
matthias [Don'ts:]
schaalbare-website [2020/10/17 11:12] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== Do's en dont's voor een schaalbare website ===== ===== Do's en dont's voor een schaalbare website =====
 +\\¬†
 +{{:​resources.jpg?​nolink&​400|}}¬†
 +\\
 Do's Do's
  
Line 8: Line 10:
   - Voor grote files zoals video'​s het download platform gebruiken   - Voor grote files zoals video'​s het download platform gebruiken
   - Gebruik voor de front-end een performance benchmark-tool   - Gebruik voor de front-end een performance benchmark-tool
-  - Gebruik optimalisaties voor de backend ​+  ​- Grote afbeeldingen optimaliseren¬†
 +  ​- Gebruik optimalisaties voor je CMS
  
  
Line 15: Line 18:
   - Uitgaande calls naar andere websites   - Uitgaande calls naar andere websites
   - de applicatieserver alle inkomende requests af laten handelen.   - de applicatieserver alle inkomende requests af laten handelen.
- 
-Voor de liefhebbers hebben wij een wat meer in-depth uitleg over [[.:​schaalbare-website_loadbalancing|load balancing]]. Het belangrijkste om te weten dat de loadbalancers ervoor zorgen dat de frontproxies redundant kunnen worden uitgevoerd. Maar eerst nog wat meer uitleg over wat de frontproxies zijn en doen: 
  
  
 +Voor de liefhebbers hebben wij een wat meer in-depth uitleg over [[.:​schaalbare-website_loadbalancing|load balancing]]. Het belangrijkste om te weten dat de loadbalancers ervoor zorgen dat de frontproxies redundant kunnen worden uitgevoerd. Maar eerst nog wat meer uitleg over wat de frontproxies zijn en doen:
 +\\
 +Specifiek voor Wordpress heeft Nginx een [[https://​www.nginx.com/​blog/​9-tips-for-improving-wordpress-performance-with-nginx/​|interessant artikel]] geschreven.
 ==== (front-)Proxies ==== ==== (front-)Proxies ====
  
Line 46: Line 50:
 puur beperkt door de CPU snelheid van het systeem waar de worker op draait. Als een worker request moet doen naar een database of andere website is die '​externe bron' de beperkende factor. Dat betekent dat alle acties waarbij een worker weer zaken aan iemand anders gaat vragen een risico zijn.  ​ puur beperkt door de CPU snelheid van het systeem waar de worker op draait. Als een worker request moet doen naar een database of andere website is die '​externe bron' de beperkende factor. Dat betekent dat alle acties waarbij een worker weer zaken aan iemand anders gaat vragen een risico zijn.  ​
  
-===== Don'ts =====+===== Dont'=====
  
 **Inefficiente Database queries.** **Inefficiente Database queries.**
Line 90: Line 94:
 Door zoveel mogelijk werk aan de proxies te laten wordt al een hoop gewonnen. Door zoveel mogelijk werk aan de proxies te laten wordt al een hoop gewonnen.
 Zorg ervoor dat plaatjes direct door de proxies uitgeserveerd kunnen worden, Zorg ervoor dat plaatjes direct door de proxies uitgeserveerd kunnen worden,
-zonder dat dit door HTTP hoeft.+zonder dat dit door PHP hoeft.
 Idem voor platte html, stylesheets e.d. Idem voor platte html, stylesheets e.d.
 +Daarom zorgen wij er standaard voor dat files met de extensies *.gif, *.html, *.htm, *.jpg, *.png, *.css, *.js, *.txt, *.swd, *.flv, *.xml, *.ico, *.pdf, *.gz, *.mp3 door de proxy uitgeserveerd worden.
 +
 +=== Data pre-renderen ===
 +Data die wel wijzigt, maar voor alle bezoekers hetzelfde is kan
 +ge-pre-rendered worden. Dat wil zeggen dat er een achtergrondproces
 +("een cronjob"​) is die van tijd tot tijd een nieuwe versie van de data
 +rendered en ergens neerzet waar deze als statische data uitgeserveerd
 +kan worden. Op die manier hoeft deze data niet voor elke indiciduele
 +bezoeker apart gerendered te worden, wat veel belasting scheelt.
  
 === File Caching + herschrijfregels === === File Caching + herschrijfregels ===
Line 121: Line 134:
 Goed werkende HTTP Caching is mogelijk vanaf apache-2.4, maar het is onze ervaring dat Nginx de caching nog effectiever afhandelt. ​ Goed werkende HTTP Caching is mogelijk vanaf apache-2.4, maar het is onze ervaring dat Nginx de caching nog effectiever afhandelt. ​
   * De [[#​gouden_frontproxy_regels_mbt_java_hosting|regels]] mbt java hosting en caching zijn hier ook van toepassing   * De [[#​gouden_frontproxy_regels_mbt_java_hosting|regels]] mbt java hosting en caching zijn hier ook van toepassing
 +
 +=== Gebruik voor de front-end een performance benchmark-tool ===
 +
 +Op [[https://​varvy.com|varvy pagespeed]] is niet alleen een benchmarktool beschikbaar,​ ook heeft deze site uitleg over alle elementen die invloed hebben op de performance. ​
 +
 +[[http://​yellowlab.tools]] is de meest kritische benchmarktool. ​
 +
 +[[https://​developers.google.com/​speed/​pagespeed/​insights/​ | Pagespeed Insights van Google ]] is de minst uitgebreide tool, maar wordt wel veel gebruikt. ​
 +
 +Belangrijke kanttekeningen voor deze tools: alleen de frontend performance wordt gemeten; niet de backend. De schaalbaarheid wordt hier niet mee gemeten. Sterker nog er worden aanbevelingen gedaan die de schaalbaarheid verslechteren zoals mod_gzip/​compressie. ​
 +
 +=== Gebruik optimalisaties voor je CMS ===
 +Bijvoorbeeld:​
 +  * [[https://​www.keycdn.com/​blog/​speed-up-drupal/​ | Drupal optimalisatie]] //De snelle hosting bieden wij al en wat men onder een CDN verstaat is vergelijkbaar met onze proxy setup. //
 +Er zijn voor veel populaire CMS'en modules beschikbaar die plaatjes kunnen optimaliseren of resizen, caching kunnen doen en andere optimalisaties. ​
  
 === Memcached === === Memcached ===
Line 126: Line 154:
 zeer geschikt om zware database queries in te cachen, om zo de load zeer geschikt om zware database queries in te cachen, om zo de load
 op de database te verminderen en daarmee de workers sneller te maken. op de database te verminderen en daarmee de workers sneller te maken.
 +
  • schaalbare-website.1493657481.txt.gz
  • Last modified: 2020/10/17 11:11
  • (external edit)