schaalbare-website

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
schaalbare-website [2017/10/12 15:06]
matthias [Do's]
schaalbare-website [2020/10/17 11:12] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== Do's en dont's voor een schaalbare website ===== ===== Do's en dont's voor een schaalbare website =====
 +\\ 
 +{{:​resources.jpg?​nolink&​400|}} 
 +\\
 Do's Do's
  
Line 8: Line 10:
   - Voor grote files zoals video'​s het download platform gebruiken   - Voor grote files zoals video'​s het download platform gebruiken
   - Gebruik voor de front-end een performance benchmark-tool   - Gebruik voor de front-end een performance benchmark-tool
 +  - Grote afbeeldingen optimaliseren
   - Gebruik optimalisaties voor je CMS   - Gebruik optimalisaties voor je CMS
  
Line 15: Line 18:
   - Uitgaande calls naar andere websites   - Uitgaande calls naar andere websites
   - de applicatieserver alle inkomende requests af laten handelen.   - de applicatieserver alle inkomende requests af laten handelen.
- 
-Voor de liefhebbers hebben wij een wat meer in-depth uitleg over [[.:​schaalbare-website_loadbalancing|load balancing]]. Het belangrijkste om te weten dat de loadbalancers ervoor zorgen dat de frontproxies redundant kunnen worden uitgevoerd. Maar eerst nog wat meer uitleg over wat de frontproxies zijn en doen: 
  
  
 +Voor de liefhebbers hebben wij een wat meer in-depth uitleg over [[.:​schaalbare-website_loadbalancing|load balancing]]. Het belangrijkste om te weten dat de loadbalancers ervoor zorgen dat de frontproxies redundant kunnen worden uitgevoerd. Maar eerst nog wat meer uitleg over wat de frontproxies zijn en doen:
 +\\
 +Specifiek voor Wordpress heeft Nginx een [[https://​www.nginx.com/​blog/​9-tips-for-improving-wordpress-performance-with-nginx/​|interessant artikel]] geschreven.
 ==== (front-)Proxies ==== ==== (front-)Proxies ====
  
Line 92: Line 96:
 zonder dat dit door PHP hoeft. zonder dat dit door PHP hoeft.
 Idem voor platte html, stylesheets e.d. Idem voor platte html, stylesheets e.d.
 +Daarom zorgen wij er standaard voor dat files met de extensies *.gif, *.html, *.htm, *.jpg, *.png, *.css, *.js, *.txt, *.swd, *.flv, *.xml, *.ico, *.pdf, *.gz, *.mp3 door de proxy uitgeserveerd worden.
 +
 +=== Data pre-renderen ===
 +Data die wel wijzigt, maar voor alle bezoekers hetzelfde is kan
 +ge-pre-rendered worden. Dat wil zeggen dat er een achtergrondproces
 +("een cronjob"​) is die van tijd tot tijd een nieuwe versie van de data
 +rendered en ergens neerzet waar deze als statische data uitgeserveerd
 +kan worden. Op die manier hoeft deze data niet voor elke indiciduele
 +bezoeker apart gerendered te worden, wat veel belasting scheelt.
  
 === File Caching + herschrijfregels === === File Caching + herschrijfregels ===
Line 141: Line 154:
 zeer geschikt om zware database queries in te cachen, om zo de load zeer geschikt om zware database queries in te cachen, om zo de load
 op de database te verminderen en daarmee de workers sneller te maken. op de database te verminderen en daarmee de workers sneller te maken.
 +
  • schaalbare-website.1507813562.txt.gz
  • Last modified: 2020/10/17 11:11
  • (external edit)