Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
schaalbare-website [2019/01/07 12:41]
matthias
schaalbare-website [2020/03/06 07:53] (current)
Line 10: Line 10:
   - Voor grote files zoals video'​s het download platform gebruiken   - Voor grote files zoals video'​s het download platform gebruiken
   - Gebruik voor de front-end een performance benchmark-tool   - Gebruik voor de front-end een performance benchmark-tool
 +  - Grote afbeeldingen optimaliseren
   - Gebruik optimalisaties voor je CMS   - Gebruik optimalisaties voor je CMS
  
Line 17: Line 18:
   - Uitgaande calls naar andere websites   - Uitgaande calls naar andere websites
   - de applicatieserver alle inkomende requests af laten handelen.   - de applicatieserver alle inkomende requests af laten handelen.
 +
  
 Voor de liefhebbers hebben wij een wat meer in-depth uitleg over [[.:​schaalbare-website_loadbalancing|load balancing]]. Het belangrijkste om te weten dat de loadbalancers ervoor zorgen dat de frontproxies redundant kunnen worden uitgevoerd. Maar eerst nog wat meer uitleg over wat de frontproxies zijn en doen: Voor de liefhebbers hebben wij een wat meer in-depth uitleg over [[.:​schaalbare-website_loadbalancing|load balancing]]. Het belangrijkste om te weten dat de loadbalancers ervoor zorgen dat de frontproxies redundant kunnen worden uitgevoerd. Maar eerst nog wat meer uitleg over wat de frontproxies zijn en doen:
  • schaalbare-website.txt
  • Last modified: 2020/03/06 07:53
  • (external edit)