start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2020/10/17 11:12]
127.0.0.1 external edit
start [2020/10/22 11:31] (current)
hugo
Line 43: Line 43:
  
 <panel type="​primary"​ title="​Nieuws"​ footer="​Ouder Nieuws staat in het nieuwsarchief:">​ <panel type="​primary"​ title="​Nieuws"​ footer="​Ouder Nieuws staat in het nieuwsarchief:">​
 +==== 20201022: CHP4 productie livegang ====
 +Bij deze willen wij graag de livegang van de nieuwste versie van het Community Hosting Platform v4 (CHP4) aankondigen. Deze nieuwe versie is gebaseerd op OpenShift 4.5 en biedt veel vernieuwingen en verbeteringen. Meer informatie: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020f02-chp4-productie-livegang]]
 +
 +==== 20201022: Uitbreiding dns servers .nl-domeinnamen ====
 +In de periode van 2–6 november nemen we extra dns servers in gebruik voor een groot aantal .nl-domeinnamen die bij ons zijn ondergebracht. Meer informatie: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020h02-uitbreiding-dnsservers-nl]]
 +
 ==== 20200910: Software updates oktober 2020 ==== ==== 20200910: Software updates oktober 2020 ====
 De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d17-software-updates-202010|software update ronde]] De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d17-software-updates-202010|software update ronde]]
  • start.txt
  • Last modified: 2020/10/22 11:31
  • by hugo