start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/01/11 11:38]
matthias
start [2020/10/22 11:31] (current)
hugo
Line 1: Line 1:
 ~~META: ~~META:
-title = NPO Hosting en Content ​Streaming+title = NPO Hosting en Streaming
 ~~ ~~
 {{htmlmetatags>​ {{htmlmetatags>​
 metatag-keywords=(npo hosting streaming) metatag-keywords=(npo hosting streaming)
-metatag-og:​title=(NPO Hosting en Content ​Streaming)+metatag-og:​title=(NPO Hosting en Streaming)
 metatag-og:​description=( metatag-og:​description=(
  De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen. Wij bieden  De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen. Wij bieden
Line 13: Line 13:
  )  )
 }} }}
-====== NPO Hosting en Content ​Streaming ======+====== NPO Hosting en Streaming ======
  
 De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen (daaronder vallen ook regionale omroepen). Wij bieden: De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen (daaronder vallen ook regionale omroepen). Wij bieden:
Line 21: Line 21:
  
 Deze site is bedoeld om de nodige informatie te geven over de opzet, Deze site is bedoeld om de nodige informatie te geven over de opzet,
-mogelijkheden en werking van ons platform. Maar ook om antwoord te+mogelijkheden en werking van ons [[ :​appcluster-hosting | huidige ​platform ​]] en ons [[ :chp | nieuwe platform ]]. Maar ook om antwoord te
 kunnen geven op veelgestelde vragen en een aantal adviezen bijvoorbeeld kunnen geven op veelgestelde vragen en een aantal adviezen bijvoorbeeld
 voor een [[:​schaalbare-website|goed schaalbare website]]. voor een [[:​schaalbare-website|goed schaalbare website]].
  
-Deze wiki is vooral gericht op developers, beheerders ​en +Deze wiki is vooral gericht op developers en 
-(web)redacteuren.  ​We doen ons best om zo duidelijk mogelijk te zijn, +(web)redacteuren.  ​Mochten ​er dingen ​zijn die gemist ​worden ​op deze wiki, dan horen wij dat 
-en niet te verzanden in jargon, soms is het onvermijdelijk. ​ Mocht er +natuurlijk graag zodat we de informatie aan kunnen vullen waar nodig. ​Vragen, opmerkingen ​en aanvragen ​[[:​contact|via de contact pagina]].
-informatie ​zijn wat gemist ​wordt op deze wiki, dan horen wij dat +
-natuurlijk graag zodat we de informatie aan kunnen vullen waar nodig. +
- +
-Als u vragen ​en of opmerkingen heeft, gelieve dit te mailen aan +
-[[servicecenter@npo.nl]].+
  
 Daarnaast is er een mailinglist genaamd Daarnaast is er een mailinglist genaamd
-[[https://​lists.omroep.nl/​mailman/​listinfo/​changesict|changesict]]+[[https://​lists.omroep.nl/​mailman/​listinfo/​hosting|hosting]]
 waarop iedereen zich kan aanmelden. Via deze lijst ontvangt u 1 a 2 maal per waarop iedereen zich kan aanmelden. Via deze lijst ontvangt u 1 a 2 maal per
 maand aankondigingen van aanstaande werkzaamheden binnen de NPO hosting maand aankondigingen van aanstaande werkzaamheden binnen de NPO hosting
 omgeving. De hosting gerelateerde meldingen zijn ook na te lezen in het omgeving. De hosting gerelateerde meldingen zijn ook na te lezen in het
 [[:​aankondigingen|hosting archief]]. [[:​aankondigingen|hosting archief]].
-\\ 
-\\ 
-<panel type="​default"​ title="​Nieuws"​ footer="​Ouder Nieuws staat in het nieuwsarchief:">​ 
  
-==== Sprint Demo ==== +Verder is er een slack workspace, genaamd 
-Dinsdagochtend 15 januari ​van 9:30h tot 10:30h vindt onze sprint demo plaats met als +[[https://​npohosting.slack.com/​|NPOHOSTING]],​ met daarin o.a. een kanaal 
-onderwerpen +''#​anouncements'',​ waarin we bovenstaande aankondigingen ook doen. Dit 
-  * [[:chp]] +kanaal is "​invite only", dus stuur even een mail naar [[hosting@npo.nl]] 
-  * DNS self-service portal +om een uitnodiging voor dat kanaal te krijgen. 
-Aanmelden kan bij [[Ferry.Manders@NPO.nl]]+ 
 +<panel type="​primary"​ title="​Nieuws"​ footer="Ouder Nieuws staat in het nieuwsarchief:">​ 
 +==== 20201022: CHP4 productie livegang ​==== 
 +Bij deze willen wij graag de livegang ​van de nieuwste versie van het Community Hosting Platform v4 (CHP4) aankondigen. Deze nieuwe versie is gebaseerd op OpenShift 4.5 en biedt veel vernieuwingen en verbeteringen. Meer informatie: [[:aankondigingen:​2020:​c2020f02-chp4-productie-livegang]] 
 + 
 +==== 20201022: Uitbreiding dns servers .nl-domeinnamen ==== 
 +In de periode van 2–6 november nemen we extra dns servers in gebruik voor een groot aantal .nl-domeinnamen die bij ons zijn ondergebracht. Meer informatie: ​[[:​aankondigingen:​2020:​c2020h02-uitbreiding-dnsservers-nl]] 
 + 
 +==== 20200910: Software updates oktober 2020 ==== 
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d17-software-updates-202010|software update ronde]] 
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 12--15 oktober.
  
-==== Software updates januari ==== 
-De maandelijkse 
-[[:​aankondigingen:​2019:​c2019d03-software-updates-201901|software update ronde]] 
-van de hosting omgeving vindt plaats in de week van 21--25 januari. 
 De highlights zijn: De highlights zijn:
-  * In test [[:​aankondigingen:​2019:​c2019d01-uitfaseren-java-8|gaat java over]] van de oracle versie naar de AdoptOpenJDK versie. +  * Opruiming oude, ongebruikte websites 
-  * Ffmpeg: ffmpeg-1 wordt gediscontinueerd en vervangen door ffmpeg-2. Daarnaast bieden we ook ffmpeg-en ffmpeg-3 aan. +  * PHP-7.2, Elasticsearch-en NodeJS-10 End-Of-Life 
-  * Redis: alle oude redis instanties gaan over naar redis-4 +  * Discontinuering second screen (live.<​omroep>​.nl) apps 
-  * Keepalived: De loadbalancers worden ge-upgrade naar de nieuwste versie van keepalived+  * Overig[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d17-software-updates-202010#​reguliere_software_updates|updates]] ​van nginx, node-js, tomcat, newrelic-java,​ elasticsearch,​ grafana, mongodb, redis, openldap, imagemagick,​ cacti-spine,​ openssh, clamav en bind.
-  * Icecasthet audio streaming platform gaat over naar een nieuwere versie ​van icecast.+
  
-==== Uitfaseren Java 1.8 in 2019 ==== +==== 20200909: Software updates september 2020 ==== 
-Per 1 januari 2019 is de support van Oracle voor java 1.8 gestopt, de +De maandelijkse ​[[:​aankondigingen:​2020:c2020d15-software-updates-202009|software update ronde]] 
-support voor java 1.7 is al veel eerder gestopt. +van de hosting omgeving vindt plaats ​in de periode 21--24 september.
-Er is een alternatief in de vorm van +
-[[https://​adoptopenjdk.net/​|AdoptOpenJDK]]. +
-In Januari/​Februari +
-[[:​aankondigingen:​2019:c2019d01-uitfaseren-java-8|migreren]] we java 1.8 naar +
-dit alternatief. Later in het jaar willen we zoveel mogelijk sites +
-migreren van java 1.8 naar java 11.+
  
-**Op 31 maart 2019** stoppen we met het beschikbaar stellen van Oracle +De highlights zijn: 
-java 1.7 en java 1.8.+  ​PHP-7.2, Elasticsearch-6 en NodeJS-10 End-Of-Life 
 +  ​Verlenging appcluster tot 31 dec 2021 
 +  ​Discontinuering second screen (live.<​omroep>​.nl) apps 
 +  ​Najaarsdienstregeling software updates 
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d15-software-updates-202009#​reguliere_software_updates|updates]] van php, yarn, tomcat-native,​ graylog, elasticsearch,​ influxdb, memcached, redis, postgresql, opeldap, imagemagick,​ curl, syslog-ng, chrony, dovecot, postfix, freeipmi, httperf ​en wkhtmltox.
  
-==== Uitfaseren TLS1.0 en TLS1.==== +==== 20200908: Openshift 4.4 naar 4.5 upgrade ​==== 
-In januari 2019 worden ​TLS1.0 en TLS1.1 +Op donderdag 10 september zal het OpenShift 4.4 cluster ​worden [[:​aankondigingen:​2020:c2020t01-openshift4.5-upgrade|geupdate]] naar OpenShift 4.5. Deze upgrades zullen geen impact hebben op de draaiende workloads. De Webconsole en API kunnen beperkt beschikbaar ​zijn.
-[[:​aankondigingen:​2019:c2019d02-uitfaseren-tls-1-0|uitgefaseerd]] in de +
-hosting omgeving. +
-Deze protocollen zijn oud en onveilig. De opvolger TLS1.3 staat al in de +
-startblokken. Vanaf 28 januari ​zijn alle door ons gehoste https websites te +
-benaderen via TLS1.2 en TLS1.3.+
  
-==== Uitfaseren PHP-5.3 en PHP-5.6 in 2019 ==== +==== 20200824: Storage onderhoud  ​==== 
-PHP-5 is +Op 26 en 27 augustus wordt er tussen 10:00 en 17:00 
-[[:​aankondigingen:​2018:c2018d18-software-updates-201812#​rectificatie_en_aankondiging_end-of-life_php-53_php-56|End-Of-Life]]. +[[:​aankondigingen:​2020:c2020a04-storage-onderhoud-202006|onderhoud]] gepleegd ​ 
-Vanaf 1 januari 2019 is PHP-5.6 niet meer supported. PHP-5.3 is al veel +aan de NPO storage omgevingDe storage switches worden voorzien van 
-langer niet meer gesupport +nieuwe firmwareDeze upgrades zijn non-disruptive, wat betekent 
-**Op 31 maart 2019** stoppen we met het beschikbaar stellen van PHP-5.3. +dat de betrokken switches tijdens de upgrade gewoon blijven ​ 
-Later in 2019 zullen we ook stoppen met het beschikbaar stellen van +functioneren en storage verkeer geen hinder ondervindt.
-PHP-5.6.+
  
 +==== 20200814: Software updates augustus 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d14-software-updates-202008|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 24--27 augustus.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * Apache kwetsbaarheden
 +  * Mongodb upgrade
 +  * PHP-7.2, Elasticsearch-6 en NodeJS-10 End-Of-Life
 +  * Najaarsdienstregeling software updates
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d14-software-updates-202008#​reguliere_software_updates|updates]] van keepalived, icecast, apache, nginx, php, passenger, python, node-js, perl, java, tomcat, newrelic-java,​ apache-activemq,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, influxdb, mongodb, mongodb-database-tools,​ redis, mariadb, mysq, ImageMagick,​ curl, ffmpeg, mailman, syslog-ng, postfix, clamav, unrar, bind, unbound, git en id3v2.
 +
 +==== 20200630: Update Community Hosting Platform ====
 +Bij [[aankondigingen:​2020:​a2020f01-aankondiging-chp4|deze]] willen wij graag de nieuwste versie van het Community Hosting Platform aankondigen.
 +Deze nieuwe versie is gebaseerd op OpenShift 4.4 en biedt veel vernieuwingen en verbeteringen.
 +
 +Wij stellen bij deze versie eerst als beta beschikbaar zodat onze gebruikers alvast kunnen snuffelen aan de nieuwe functies en de nieuwe webconsole, terwijl wij nog de laatste onderdelen implementeren.
 +
 +==== 20200626: Software updates juli 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d12-software-updates-202007|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 6--9 juli.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * PHP-7.2 en Elasticsearch-6 End-Of-Life
 +  * Discontinuatie van Image-ExifTool,​ pngquant en Python-2.7
 +  * Zomerdienstregeling software updates
 +  * Reguliere software updates
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d12-software-updates-202007#​reguliere_software_updates|updates]] van keepalived, php, node-js, tomcat, newrelic-java,​ apache-activemq,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, redis, ImageMagick,​ sox, alsa-utils, postfix, unrar en bind.
 +
 +==== 20200609: Rollback PHP pdo-mysql driver ====
 +In de software update ronde van
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-software-updates-202006#​aangepaste_extensies_php|8-11 juni]]
 +is een PHP versie
 +neergezet met een nieuwere pdo-mysql driver. Deze driver blijkt
 +echter een probleem met representatie van integers als
 +strings te hebben. (als je een integer ophaalt uit de database
 +krijg je een string terug)
 +Daarom draaien we de driver update
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-update-php-pdo-mysql|terug]].
 +Dit wordt uitgevoerd
 +in de avond van 9 juni 2020. Door deze driver update terug te
 +draaien voorkomen we dat links en rechts php codebases aangepast
 +moeten worden.
 +
 +==== 20200527: Software updates juni 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-software-updates-202006|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 8--11 juni.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * Spoedchanges DNS
 +  * Apache frontends over naar mod_event
 +  * Aangepaste extensies in PHP
 +  * Git en Subversion updates
 +  * Apache upload progress module update
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-software-updates-202006#​reguliere_software_updates|updates]] van openssh, nginx, apache-upload-progress-module,​ php, python, tomcat, newrelic-java,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, memcached, mongodb, redis, mariadb, postgresql, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ goaccess, ffmpeg, sox, alsa-utils, dovecot, mailman, postfix, amavisd, clamav, p0f, postgrey, spamassassin,​ unrar, freeipmi en git.
 +
 +==== 20200512: Storage onderhoud ====
 +In de periode van 12 t/m 17 mei wordt er
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020a03-storage-onderhoud-202005|onderhoud]] gepleegd aan de
 +NPO storage omgeving. Gevolg hiervan is dat in de in de nacht
 +van dinsdag 12 op woensdag 13 mei en de nacht van woensdag 13 op
 +donderdag 14 mei, tussen 1:00 en 4:00 uur de hosting omgeving een
 +aantal maal enkele minuten een iets tragere storage zal ervaren,
 +waardoor websites misschien even haperen.
 +In het weekend van 16-17 mei vindt er onderhoud plaats aan een
 +andere storage component. Dat onderhoud zal naar verwachting
 +geen merkbare impact hebben.
 +
 +==== 20200508: Software updates mei 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d10-software-updates-202005|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 18--21 mei.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * PHP-7.4 beschikbaar
 +  * Alsnog een IPv6 adres voor upload-sites.omroep.nl
 +  * Redis upgrade van versie 5 naar 6
 +  * Software update rooster komende periode
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d10-software-updates-202005#​reguliere_software_updates|updates]] van icecast, apache, nginx, ruby, node, java, tomcat, mysql-connector,​ tomcat-native,​ elasticsearch,​ grafana, keycloak, influxdb, memcached, mongodb, redis, mysql, openldap, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ curl, syslog-ng, postfix, bind en nrpe.
 +
 +==== 20200423: OpenSSL bugfixes en storage onderhoud ====
 +Op donderdag 23 april en vrijdag 24 april worden er een aantal
 +minor software updates in de NPO hosting omgeving doorgevoerd
 +waarmee een denial-of-service probleem in OpenSSL opgelost wordt.
 +Het betreft apache, nginx en php (donderdag) en postfix, bind,
 +unbound, dovecot en ruby (vrijdag) Dit heeft geen impact op de
 +beschikbaarheid van websites of andere diensten.
 +Verder is er in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 april
 +onderhoud aan de NPO storage omgeving. Dit zal zich vertalen
 +naar een tijdelijke (max 5 min) traagheid in een aantal websites
 +tussen 2:00 en 4:00 uur AM.
 +Lees
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d10-openssl-update-storage-onderhoud|verder]]
 +voor meer details.
 +
 +==== 20200417: Extra bericht mbt software updates april 2020 ====
 +Bij deze een
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-extra-bericht|dienstmededeling]] aangaande
 +de vorige [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-software-updates-202004|software
 +update ronde]]:
 +
 +Vanwege een potentieel productieverstorende bug in openssl doen we
 +vandaag, 17 april een spoed php update waarbij de onderliggende openssl
 +library van versie 1.1.1e naar 1.1.1f gaat.
 +Verder hadden we woensdag 15 april upload-sites.omroep.nl van
 +een IPv6 adres zullen voorzien. Helaas liep dat tegen een
 +netwerkprobleempje aan waardoor het uitgesteld is. Vandaag,
 +17 april is dit alsnog uitgevoerd.
 +
 +==== 20200331: Software updates april 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-software-updates-202004|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 14--16 april.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * HTTP2 support in streaming omgeving
 +  * Een IPv6 adres voor upload-sites.omroep.nl
 +  * End-Of-Life van Ruby-2.4 twee weken opgeschoven
 +  * Software update rooster Q1-Q2 2020
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-software-updates-202004#​reguliere_software_updates|updates]] van php, yarn, perl, tomcat, newrelic-java5,​ apache-activemq,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, memcached, mongodb, redis, freeradius, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ curl, syslog-ng, postfix en bind.
 +
 +==== 20200319: Webhosting update 23 maart 2020 ====
 +Na een korte pauze in de standaard software update ronde vorige
 +week pakken we de updates weer op waar we gebleven waren. Het
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d06-webhosting-update-20200323|staartje van de updates]]
 +wordt later deze week uitgevoerd.
 +
 +==== 20200319: Webhosting update 19 maart 2020 ====
 +Het Coronavirus laat ook het NPO Hosting platform
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d05-webhosting-update-20200419|niet
 +onbetuigd]].
 +Vanwege de huidige situatie zien we ongekende
 +bezoekersaantallen op meerdere sites.
 +Dat leidt er toe dat we op plekken maatregelen moeten nemen om de
 +toegenomen load aan te kunnen. Deze maatregelen kunnen tot korte
 +(<1 sec) onderbrekingen leiden. Verder zijn wij zelf ook erg
 +druk waardoor het beantwoorden van tickets wat langer kan duren.
 +Tot slot zijn de standaard
 +software updates die voor deze week geplanned stonden tijdelijk
 +stilgelegd.
 +
 +==== 20200206: Software updates maart 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d08-software-updates-202003|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 16--19 maart.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * HTTP2 support in apache en nginx
 +  * Hernieuwde poging icecast upgrade
 +  * Aanstaande End-Of-Life momenten
 +  * Software update rooster Q1-Q2 2020
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d08-software-updates-202003#​reguliere_software_updates|updates]] van icecast, apache, nginx, php, python, node, yarn, tomcat, graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, influxdb, postgresql, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ gearmand, openssh, bind en unbound.
 +
 +
 +==== 20200305: Aanpassingen aan High Availability van Upload Omgevingen ====
 +In de periode van 9--12 maart voeren we
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d07-keepalived-aanpassingen|aanpasingen]]
 +door in onze upload omgevingen (upload-sites.omroep.nl,​
 +upload-testsites.omroep.nl,​ upload.omroep.nl,​ upload-extern.omroep.nl
 +en upload-backendcluster.omroep.nl) Als gevolg van de aanpassingen
 +zullen bovengenoemde sites enkele seconden niet bereikbaar zijn.
 +Bestaande sessies zullen een hikje ondervinden en daarna gewoon weer
 +doorgaan. Er is geen impact voor websites of andere diensten.
 +
 +==== 20200226: Verstoring upload-sites 25 feb 2020 ====
 +In de avond van 25 februari 2020, tussen 17:00h en 20:35h is er
 +een storing geweest op upload-sites.omroep.nl,​ waardoor FTP 
 +verkeer tussen 18:37h en 20:35h niet mogelijk was. Gevolg was
 +dat uploaden over FTP naar het appcluster in dit tijdsinterval
 +problemen ondervonden heeft. De websites zelf hebben geen last
 +ondervonden. Lees
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d04-storing-upload-sites-20200225|verder]]
 +voor meer details.
 +
 +==== 20200221: Plan Opruimen UG storage ====
 +Na het voltooien van de migratie van Uitzending Gemist naar NPO
 +Start in de periode 2016--2019 is het nu tijd om het oude UG
 +video archief op te ruimen. Oude UG content wordt door team
 +Hosting&​Streaming in een aantal stappen verwijderd. Content die
 +door omroepen zelf geplaatst is blijft bestaan, maar gaat in de
 +loop van 2020 wel doorberekend worden aan de omroepen. Verder
 +is het plan om adaptive.npostreaming.nl per 31 dec 2020 uit te
 +zetten, download.omroep.nl op 31 dec 2021 en icecast.omroep.nl
 +danwel uit te zetten danwel te migreren naar een nieuw te bouwen
 +
 +Zie het
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d06-opruimen-ug-storage|volledige plan]]
 +voor alle details.
 +
 +==== 20200210: Uitnodiging PHP uitzwaai-borrel ====
 +Om te vieren dat we dank zij al jullie inspanningen afscheid
 +hebben kunnen nemen van oude PHP versies nodigen wij
 +al onze relaties uit voor een [[:​aankondigingen:​2020:​a2020d03-uitnodiging-borrel|PHP uitzwaai-borrel]] in de "​Huiskamer"​ van het 
 +NPO gebouw op donderdag 20 februari 2020 vanaf 16:30h.
 +Iedereen is uitgenodigd,​ ook als je geen PHP gebruikt. Want dan
 +heb je misschien wel hard gewerkt om van andere oude software versies
 +af te komen.
 +
 +Wil en kun je erbij zijn? Laat dat dan even weten via een mail naar
 +[[hosting@npo.nl]]
 +
 +==== 20200206: Software updates februari 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d05-software-updates-202002|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 17--20 februari.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * Uitnodiging PHP uitzwaai-borrel
 +  * Default PHP cli versie wijzigt van 7.2 naar 7.3
 +  * End-Of-Life momenten 2020
 +  * Software update rooster Q1+Q2 2020
 +  * Overig: [[aankondigingen:​2020:​c2020d05-software-updates-202002#​reguliere_software_updates|updates]] van keepalived, icecast, nginx, php, node, java, newrelic-java,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, memcached, mongodb, mariadb, mysql, openldap, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ postfix, bind, dhcp en nrpe.
 +
 +==== 20200130: Update DDOS attack 29 januari 2020 ====
 +Naar aanleiding van onderstaande DDOS aanval de volgende
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d02-ddos-20200129|update]]:​
 +In de zomer van 2019 is er een
 +probleem opgetreden op de Anti-DDOS machine, waardoor deze
 +ge-herinstalleerd moest worden. Bij de herinstallatie blijkt een stukje
 +configuratie gemist zijn, waardoor bepaalde zones niet meer beschermd
 +waren. Dit is inmiddels hersteld, dus ook het IP adres dat gisteren
 +onder aanval was is nu weer beschermd tegen DDOS aanvallen.
 +
 +==== 20200130: DDOS attack 29 januari 2020 ====
 +In de avond van 29 januari heeft er een
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d01-ddos-20200129|DDOS aanval]] plaatsgevonden
 +op een deel van de NPO Hosting infrastructuur,​ welke niet is afgeslagen
 +door de anti-DDOS apparatuur. Het gevolg hiervan was dat een aantal sites
 +tijdens deze DDOS minder goed bereikbaar zijn geweest. De site waar de
 +aanval tegen gericht was is inmiddels geisoleerd, zodat een volgende
 +aanval minder impact zal hebben.
 +
 +==== 20200129: Netwerkonderhoud februari 2020 ====
 +In februari vindt op twee momenten [[:​aankondigingen:​2020:​c2020a01-netwerkonderhoud-202002|netwerkonderhoud]] plaats.
 +Het eerste moment heeft alleen impact op de testomgeving. Het tweede
 +moment heeft ook impact op de hosting en streaming omgeving.
 +Om de impact van dit onderhoud op de NPO hostingdiensten te minimaliseren worden de
 +nachten voor en na het onderhoud hosting diensten gemigreerd van/naar
 +een ander datacenter. Dit zorgt 's nachts voor een minimale onderbreking in de
 +beschikbaarheid van applicatieservers en databases, maar voorkomt dat
 +deze diensten gedurende langere tijd onbeschikbaar zijn.
 +
 +==== 20200110: Software updates januari 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d01-software-updates-202001|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 20--23 januari.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * PHP-5.6 en PHP-7.1: De allerlaatste loodjes
 +  * Aanstaande End-Of-Life momenten
 +  * Software update rooster Q1 2020
 +  * Overig: [[aankondigingen:​2020:​c2020d01-software-updates-202001#​reguliere_software_updates|updates]] van nginx, php, ruby, python, node, yarn, tomcat, newrelic-java,​ elasticsearch,​ grafana, keycloak, mongodb, mariadb, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ curl, ffmpeg, syslog-ng, bind en unbound.
  
 </​panel>​ </​panel>​
  • start.1547203124.txt.gz
  • Last modified: 2020/10/17 11:11
  • (external edit)