start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/01/11 11:39]
127.0.0.1 external edit
start [2020/10/22 11:31] (current)
hugo
Line 1: Line 1:
 ~~META: ~~META:
-title = NPO Hosting en Content ​Streaming+title = NPO Hosting en Streaming
 ~~ ~~
 {{htmlmetatags>​ {{htmlmetatags>​
 metatag-keywords=(npo hosting streaming) metatag-keywords=(npo hosting streaming)
-metatag-og:​title=(NPO Hosting en Content ​Streaming)+metatag-og:​title=(NPO Hosting en Streaming)
 metatag-og:​description=( metatag-og:​description=(
  De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen. Wij bieden  De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen. Wij bieden
Line 13: Line 13:
  )  )
 }} }}
-====== NPO Hosting en Content ​Streaming ======+====== NPO Hosting en Streaming ======
  
 De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen (daaronder vallen ook regionale omroepen). Wij bieden: De NPO biedt hosting aan voor publieke omroepen (daaronder vallen ook regionale omroepen). Wij bieden:
Line 21: Line 21:
  
 Deze site is bedoeld om de nodige informatie te geven over de opzet, Deze site is bedoeld om de nodige informatie te geven over de opzet,
-mogelijkheden en werking van ons platform. Maar ook om antwoord te+mogelijkheden en werking van ons [[ :​appcluster-hosting | huidige ​platform ​]] en ons [[ :chp | nieuwe platform ]]. Maar ook om antwoord te
 kunnen geven op veelgestelde vragen en een aantal adviezen bijvoorbeeld kunnen geven op veelgestelde vragen en een aantal adviezen bijvoorbeeld
 voor een [[:​schaalbare-website|goed schaalbare website]]. voor een [[:​schaalbare-website|goed schaalbare website]].
  
-Deze wiki is vooral gericht op developers, beheerders ​en +Deze wiki is vooral gericht op developers en 
-(web)redacteuren.  ​We doen ons best om zo duidelijk mogelijk te zijn, +(web)redacteuren.  ​Mochten ​er dingen ​zijn die gemist ​worden ​op deze wiki, dan horen wij dat 
-en niet te verzanden in jargon, soms is het onvermijdelijk. ​ Mocht er +natuurlijk graag zodat we de informatie aan kunnen vullen waar nodig. ​Vragen, opmerkingen ​en aanvragen ​[[:​contact|via de contact pagina]].
-informatie ​zijn wat gemist ​wordt op deze wiki, dan horen wij dat +
-natuurlijk graag zodat we de informatie aan kunnen vullen waar nodig. +
- +
-Als u vragen ​en of opmerkingen heeft, gelieve dit te mailen aan +
-[[servicecenter@npo.nl]].+
  
 Daarnaast is er een mailinglist genaamd Daarnaast is er een mailinglist genaamd
-[[https://​lists.omroep.nl/​mailman/​listinfo/​changesict|changesict]]+[[https://​lists.omroep.nl/​mailman/​listinfo/​hosting|hosting]]
 waarop iedereen zich kan aanmelden. Via deze lijst ontvangt u 1 a 2 maal per waarop iedereen zich kan aanmelden. Via deze lijst ontvangt u 1 a 2 maal per
 maand aankondigingen van aanstaande werkzaamheden binnen de NPO hosting maand aankondigingen van aanstaande werkzaamheden binnen de NPO hosting
Line 41: Line 36:
 [[:​aankondigingen|hosting archief]]. [[:​aankondigingen|hosting archief]].
  
-<panel type="default"​ title="​Nieuws"​ footer="​Ouder Nieuws staat in het nieuwsarchief:​">+Verder is er een slack workspace, genaamd 
 +[[https://​npohosting.slack.com/​|NPOHOSTING]],​ met daarin o.a. een kanaal 
 +''#​anouncements'',​ waarin we bovenstaande aankondigingen ook doen. Dit 
 +kanaal is "invite only", dus stuur even een mail naar [[hosting@npo.nl]] 
 +om een uitnodiging voor dat kanaal te krijgen.
  
-==== Sprint Demo ==== +<panel type="​primary"​ title="​Nieuws"​ footer="Ouder Nieuws staat in het nieuwsarchief:">​ 
-Dinsdagochtend 15 januari ​van 9:30h tot 10:30h vindt onze sprint demo plaats met als +==== 20201022: CHP4 productie livegang ​==== 
-onderwerpen +Bij deze willen wij graag de livegang ​van de nieuwste versie van het Community Hosting Platform v4 (CHP4) aankondigen. Deze nieuwe versie is gebaseerd op OpenShift 4.5 en biedt veel vernieuwingen en verbeteringen. Meer informatie: [[:aankondigingen:​2020:​c2020f02-chp4-productie-livegang]] 
-  * [[:chp]] + 
-  * DNS self-service portal +==== 20201022: Uitbreiding dns servers .nl-domeinnamen ==== 
-Aanmelden kan bij [[Ferry.Manders@NPO.nl]]+In de periode van 2–6 november nemen we extra dns servers in gebruik voor een groot aantal .nl-domeinnamen die bij ons zijn ondergebracht. Meer informatie: ​[[:​aankondigingen:​2020:​c2020h02-uitbreiding-dnsservers-nl]] 
 + 
 +==== 20200910: Software updates oktober 2020 ==== 
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d17-software-updates-202010|software update ronde]] 
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 12--15 oktober.
  
-==== Software updates januari ==== 
-De maandelijkse 
-[[:​aankondigingen:​2019:​c2019d03-software-updates-201901|software update ronde]] 
-van de hosting omgeving vindt plaats in de week van 21--25 januari. 
 De highlights zijn: De highlights zijn:
-  * In test [[:​aankondigingen:​2019:​c2019d01-uitfaseren-java-8|gaat java over]] van de oracle versie naar de AdoptOpenJDK versie. +  * Opruiming oude, ongebruikte websites 
-  * Ffmpeg: ffmpeg-1 wordt gediscontinueerd en vervangen door ffmpeg-2. Daarnaast bieden we ook ffmpeg-en ffmpeg-3 aan. +  * PHP-7.2, Elasticsearch-en NodeJS-10 End-Of-Life 
-  * Redis: alle oude redis instanties gaan over naar redis-4 +  * Discontinuering second screen (live.<​omroep>​.nl) apps 
-  * Keepalived: De loadbalancers worden ge-upgrade naar de nieuwste versie van keepalived+  * Overig[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d17-software-updates-202010#​reguliere_software_updates|updates]] ​van nginx, node-js, tomcat, newrelic-java,​ elasticsearch,​ grafana, mongodb, redis, openldap, imagemagick,​ cacti-spine,​ openssh, clamav en bind.
-  * Icecasthet audio streaming platform gaat over naar een nieuwere versie ​van icecast.+
  
-==== Uitfaseren Java 1.8 in 2019 ==== +==== 20200909: Software updates september 2020 ==== 
-Per 1 januari 2019 is de support van Oracle voor java 1.8 gestopt, de +De maandelijkse ​[[:​aankondigingen:​2020:c2020d15-software-updates-202009|software update ronde]] 
-support voor java 1.7 is al veel eerder gestopt. +van de hosting omgeving vindt plaats ​in de periode 21--24 september.
-Er is een alternatief in de vorm van +
-[[https://​adoptopenjdk.net/​|AdoptOpenJDK]]. +
-In Januari/​Februari +
-[[:​aankondigingen:​2019:c2019d01-uitfaseren-java-8|migreren]] we java 1.8 naar +
-dit alternatief. Later in het jaar willen we zoveel mogelijk sites +
-migreren van java 1.8 naar java 11.+
  
-**Op 31 maart 2019** stoppen we met het beschikbaar stellen van Oracle +De highlights zijn: 
-java 1.7 en java 1.8.+  ​PHP-7.2, Elasticsearch-6 en NodeJS-10 End-Of-Life 
 +  ​Verlenging appcluster tot 31 dec 2021 
 +  ​Discontinuering second screen (live.<​omroep>​.nl) apps 
 +  ​Najaarsdienstregeling software updates 
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d15-software-updates-202009#​reguliere_software_updates|updates]] van php, yarn, tomcat-native,​ graylog, elasticsearch,​ influxdb, memcached, redis, postgresql, opeldap, imagemagick,​ curl, syslog-ng, chrony, dovecot, postfix, freeipmi, httperf ​en wkhtmltox.
  
-==== Uitfaseren TLS1.0 en TLS1.==== +==== 20200908: Openshift 4.4 naar 4.5 upgrade ​==== 
-In januari 2019 worden ​TLS1.0 en TLS1.1 +Op donderdag 10 september zal het OpenShift 4.4 cluster ​worden [[:​aankondigingen:​2020:c2020t01-openshift4.5-upgrade|geupdate]] naar OpenShift 4.5. Deze upgrades zullen geen impact hebben op de draaiende workloads. De Webconsole en API kunnen beperkt beschikbaar ​zijn.
-[[:​aankondigingen:​2019:c2019d02-uitfaseren-tls-1-0|uitgefaseerd]] in de +
-hosting omgeving. +
-Deze protocollen zijn oud en onveilig. De opvolger TLS1.3 staat al in de +
-startblokken. Vanaf 28 januari ​zijn alle door ons gehoste https websites te +
-benaderen via TLS1.2 en TLS1.3.+
  
-==== Uitfaseren PHP-5.3 en PHP-5.6 in 2019 ==== +==== 20200824: Storage onderhoud  ​==== 
-PHP-5 is +Op 26 en 27 augustus wordt er tussen 10:00 en 17:00 
-[[:​aankondigingen:​2018:c2018d18-software-updates-201812#​rectificatie_en_aankondiging_end-of-life_php-53_php-56|End-Of-Life]]. +[[:​aankondigingen:​2020:c2020a04-storage-onderhoud-202006|onderhoud]] gepleegd ​ 
-Vanaf 1 januari 2019 is PHP-5.6 niet meer supported. PHP-5.3 is al veel +aan de NPO storage omgevingDe storage switches worden voorzien van 
-langer niet meer gesupport +nieuwe firmwareDeze upgrades zijn non-disruptive, wat betekent 
-**Op 31 maart 2019** stoppen we met het beschikbaar stellen van PHP-5.3. +dat de betrokken switches tijdens de upgrade gewoon blijven ​ 
-Later in 2019 zullen we ook stoppen met het beschikbaar stellen van +functioneren en storage verkeer geen hinder ondervindt.
-PHP-5.6.+
  
 +==== 20200814: Software updates augustus 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d14-software-updates-202008|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 24--27 augustus.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * Apache kwetsbaarheden
 +  * Mongodb upgrade
 +  * PHP-7.2, Elasticsearch-6 en NodeJS-10 End-Of-Life
 +  * Najaarsdienstregeling software updates
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d14-software-updates-202008#​reguliere_software_updates|updates]] van keepalived, icecast, apache, nginx, php, passenger, python, node-js, perl, java, tomcat, newrelic-java,​ apache-activemq,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, influxdb, mongodb, mongodb-database-tools,​ redis, mariadb, mysq, ImageMagick,​ curl, ffmpeg, mailman, syslog-ng, postfix, clamav, unrar, bind, unbound, git en id3v2.
 +
 +==== 20200630: Update Community Hosting Platform ====
 +Bij [[aankondigingen:​2020:​a2020f01-aankondiging-chp4|deze]] willen wij graag de nieuwste versie van het Community Hosting Platform aankondigen.
 +Deze nieuwe versie is gebaseerd op OpenShift 4.4 en biedt veel vernieuwingen en verbeteringen.
 +
 +Wij stellen bij deze versie eerst als beta beschikbaar zodat onze gebruikers alvast kunnen snuffelen aan de nieuwe functies en de nieuwe webconsole, terwijl wij nog de laatste onderdelen implementeren.
 +
 +==== 20200626: Software updates juli 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d12-software-updates-202007|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 6--9 juli.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * PHP-7.2 en Elasticsearch-6 End-Of-Life
 +  * Discontinuatie van Image-ExifTool,​ pngquant en Python-2.7
 +  * Zomerdienstregeling software updates
 +  * Reguliere software updates
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d12-software-updates-202007#​reguliere_software_updates|updates]] van keepalived, php, node-js, tomcat, newrelic-java,​ apache-activemq,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, redis, ImageMagick,​ sox, alsa-utils, postfix, unrar en bind.
 +
 +==== 20200609: Rollback PHP pdo-mysql driver ====
 +In de software update ronde van
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-software-updates-202006#​aangepaste_extensies_php|8-11 juni]]
 +is een PHP versie
 +neergezet met een nieuwere pdo-mysql driver. Deze driver blijkt
 +echter een probleem met representatie van integers als
 +strings te hebben. (als je een integer ophaalt uit de database
 +krijg je een string terug)
 +Daarom draaien we de driver update
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-update-php-pdo-mysql|terug]].
 +Dit wordt uitgevoerd
 +in de avond van 9 juni 2020. Door deze driver update terug te
 +draaien voorkomen we dat links en rechts php codebases aangepast
 +moeten worden.
 +
 +==== 20200527: Software updates juni 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-software-updates-202006|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 8--11 juni.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * Spoedchanges DNS
 +  * Apache frontends over naar mod_event
 +  * Aangepaste extensies in PHP
 +  * Git en Subversion updates
 +  * Apache upload progress module update
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d11-software-updates-202006#​reguliere_software_updates|updates]] van openssh, nginx, apache-upload-progress-module,​ php, python, tomcat, newrelic-java,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, memcached, mongodb, redis, mariadb, postgresql, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ goaccess, ffmpeg, sox, alsa-utils, dovecot, mailman, postfix, amavisd, clamav, p0f, postgrey, spamassassin,​ unrar, freeipmi en git.
 +
 +==== 20200512: Storage onderhoud ====
 +In de periode van 12 t/m 17 mei wordt er
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020a03-storage-onderhoud-202005|onderhoud]] gepleegd aan de
 +NPO storage omgeving. Gevolg hiervan is dat in de in de nacht
 +van dinsdag 12 op woensdag 13 mei en de nacht van woensdag 13 op
 +donderdag 14 mei, tussen 1:00 en 4:00 uur de hosting omgeving een
 +aantal maal enkele minuten een iets tragere storage zal ervaren,
 +waardoor websites misschien even haperen.
 +In het weekend van 16-17 mei vindt er onderhoud plaats aan een
 +andere storage component. Dat onderhoud zal naar verwachting
 +geen merkbare impact hebben.
 +
 +==== 20200508: Software updates mei 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d10-software-updates-202005|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 18--21 mei.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * PHP-7.4 beschikbaar
 +  * Alsnog een IPv6 adres voor upload-sites.omroep.nl
 +  * Redis upgrade van versie 5 naar 6
 +  * Software update rooster komende periode
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d10-software-updates-202005#​reguliere_software_updates|updates]] van icecast, apache, nginx, ruby, node, java, tomcat, mysql-connector,​ tomcat-native,​ elasticsearch,​ grafana, keycloak, influxdb, memcached, mongodb, redis, mysql, openldap, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ curl, syslog-ng, postfix, bind en nrpe.
 +
 +==== 20200423: OpenSSL bugfixes en storage onderhoud ====
 +Op donderdag 23 april en vrijdag 24 april worden er een aantal
 +minor software updates in de NPO hosting omgeving doorgevoerd
 +waarmee een denial-of-service probleem in OpenSSL opgelost wordt.
 +Het betreft apache, nginx en php (donderdag) en postfix, bind,
 +unbound, dovecot en ruby (vrijdag) Dit heeft geen impact op de
 +beschikbaarheid van websites of andere diensten.
 +Verder is er in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 april
 +onderhoud aan de NPO storage omgeving. Dit zal zich vertalen
 +naar een tijdelijke (max 5 min) traagheid in een aantal websites
 +tussen 2:00 en 4:00 uur AM.
 +Lees
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d10-openssl-update-storage-onderhoud|verder]]
 +voor meer details.
 +
 +==== 20200417: Extra bericht mbt software updates april 2020 ====
 +Bij deze een
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-extra-bericht|dienstmededeling]] aangaande
 +de vorige [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-software-updates-202004|software
 +update ronde]]:
 +
 +Vanwege een potentieel productieverstorende bug in openssl doen we
 +vandaag, 17 april een spoed php update waarbij de onderliggende openssl
 +library van versie 1.1.1e naar 1.1.1f gaat.
 +Verder hadden we woensdag 15 april upload-sites.omroep.nl van
 +een IPv6 adres zullen voorzien. Helaas liep dat tegen een
 +netwerkprobleempje aan waardoor het uitgesteld is. Vandaag,
 +17 april is dit alsnog uitgevoerd.
 +
 +==== 20200331: Software updates april 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-software-updates-202004|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 14--16 april.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * HTTP2 support in streaming omgeving
 +  * Een IPv6 adres voor upload-sites.omroep.nl
 +  * End-Of-Life van Ruby-2.4 twee weken opgeschoven
 +  * Software update rooster Q1-Q2 2020
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d09-software-updates-202004#​reguliere_software_updates|updates]] van php, yarn, perl, tomcat, newrelic-java5,​ apache-activemq,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, memcached, mongodb, redis, freeradius, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ curl, syslog-ng, postfix en bind.
 +
 +==== 20200319: Webhosting update 23 maart 2020 ====
 +Na een korte pauze in de standaard software update ronde vorige
 +week pakken we de updates weer op waar we gebleven waren. Het
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d06-webhosting-update-20200323|staartje van de updates]]
 +wordt later deze week uitgevoerd.
 +
 +==== 20200319: Webhosting update 19 maart 2020 ====
 +Het Coronavirus laat ook het NPO Hosting platform
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d05-webhosting-update-20200419|niet
 +onbetuigd]].
 +Vanwege de huidige situatie zien we ongekende
 +bezoekersaantallen op meerdere sites.
 +Dat leidt er toe dat we op plekken maatregelen moeten nemen om de
 +toegenomen load aan te kunnen. Deze maatregelen kunnen tot korte
 +(<1 sec) onderbrekingen leiden. Verder zijn wij zelf ook erg
 +druk waardoor het beantwoorden van tickets wat langer kan duren.
 +Tot slot zijn de standaard
 +software updates die voor deze week geplanned stonden tijdelijk
 +stilgelegd.
 +
 +==== 20200206: Software updates maart 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d08-software-updates-202003|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 16--19 maart.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * HTTP2 support in apache en nginx
 +  * Hernieuwde poging icecast upgrade
 +  * Aanstaande End-Of-Life momenten
 +  * Software update rooster Q1-Q2 2020
 +  * Overig: [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d08-software-updates-202003#​reguliere_software_updates|updates]] van icecast, apache, nginx, php, python, node, yarn, tomcat, graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, influxdb, postgresql, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ gearmand, openssh, bind en unbound.
 +
 +
 +==== 20200305: Aanpassingen aan High Availability van Upload Omgevingen ====
 +In de periode van 9--12 maart voeren we
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d07-keepalived-aanpassingen|aanpasingen]]
 +door in onze upload omgevingen (upload-sites.omroep.nl,​
 +upload-testsites.omroep.nl,​ upload.omroep.nl,​ upload-extern.omroep.nl
 +en upload-backendcluster.omroep.nl) Als gevolg van de aanpassingen
 +zullen bovengenoemde sites enkele seconden niet bereikbaar zijn.
 +Bestaande sessies zullen een hikje ondervinden en daarna gewoon weer
 +doorgaan. Er is geen impact voor websites of andere diensten.
 +
 +==== 20200226: Verstoring upload-sites 25 feb 2020 ====
 +In de avond van 25 februari 2020, tussen 17:00h en 20:35h is er
 +een storing geweest op upload-sites.omroep.nl,​ waardoor FTP 
 +verkeer tussen 18:37h en 20:35h niet mogelijk was. Gevolg was
 +dat uploaden over FTP naar het appcluster in dit tijdsinterval
 +problemen ondervonden heeft. De websites zelf hebben geen last
 +ondervonden. Lees
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d04-storing-upload-sites-20200225|verder]]
 +voor meer details.
 +
 +==== 20200221: Plan Opruimen UG storage ====
 +Na het voltooien van de migratie van Uitzending Gemist naar NPO
 +Start in de periode 2016--2019 is het nu tijd om het oude UG
 +video archief op te ruimen. Oude UG content wordt door team
 +Hosting&​Streaming in een aantal stappen verwijderd. Content die
 +door omroepen zelf geplaatst is blijft bestaan, maar gaat in de
 +loop van 2020 wel doorberekend worden aan de omroepen. Verder
 +is het plan om adaptive.npostreaming.nl per 31 dec 2020 uit te
 +zetten, download.omroep.nl op 31 dec 2021 en icecast.omroep.nl
 +danwel uit te zetten danwel te migreren naar een nieuw te bouwen
 +
 +Zie het
 +[[:​aankondigingen:​2020:​c2020d06-opruimen-ug-storage|volledige plan]]
 +voor alle details.
 +
 +==== 20200210: Uitnodiging PHP uitzwaai-borrel ====
 +Om te vieren dat we dank zij al jullie inspanningen afscheid
 +hebben kunnen nemen van oude PHP versies nodigen wij
 +al onze relaties uit voor een [[:​aankondigingen:​2020:​a2020d03-uitnodiging-borrel|PHP uitzwaai-borrel]] in de "​Huiskamer"​ van het 
 +NPO gebouw op donderdag 20 februari 2020 vanaf 16:30h.
 +Iedereen is uitgenodigd,​ ook als je geen PHP gebruikt. Want dan
 +heb je misschien wel hard gewerkt om van andere oude software versies
 +af te komen.
 +
 +Wil en kun je erbij zijn? Laat dat dan even weten via een mail naar
 +[[hosting@npo.nl]]
 +
 +==== 20200206: Software updates februari 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d05-software-updates-202002|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 17--20 februari.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * Uitnodiging PHP uitzwaai-borrel
 +  * Default PHP cli versie wijzigt van 7.2 naar 7.3
 +  * End-Of-Life momenten 2020
 +  * Software update rooster Q1+Q2 2020
 +  * Overig: [[aankondigingen:​2020:​c2020d05-software-updates-202002#​reguliere_software_updates|updates]] van keepalived, icecast, nginx, php, node, java, newrelic-java,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, memcached, mongodb, mariadb, mysql, openldap, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ postfix, bind, dhcp en nrpe.
 +
 +==== 20200130: Update DDOS attack 29 januari 2020 ====
 +Naar aanleiding van onderstaande DDOS aanval de volgende
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d02-ddos-20200129|update]]:​
 +In de zomer van 2019 is er een
 +probleem opgetreden op de Anti-DDOS machine, waardoor deze
 +ge-herinstalleerd moest worden. Bij de herinstallatie blijkt een stukje
 +configuratie gemist zijn, waardoor bepaalde zones niet meer beschermd
 +waren. Dit is inmiddels hersteld, dus ook het IP adres dat gisteren
 +onder aanval was is nu weer beschermd tegen DDOS aanvallen.
 +
 +==== 20200130: DDOS attack 29 januari 2020 ====
 +In de avond van 29 januari heeft er een
 +[[:​aankondigingen:​2020:​a2020d01-ddos-20200129|DDOS aanval]] plaatsgevonden
 +op een deel van de NPO Hosting infrastructuur,​ welke niet is afgeslagen
 +door de anti-DDOS apparatuur. Het gevolg hiervan was dat een aantal sites
 +tijdens deze DDOS minder goed bereikbaar zijn geweest. De site waar de
 +aanval tegen gericht was is inmiddels geisoleerd, zodat een volgende
 +aanval minder impact zal hebben.
 +
 +==== 20200129: Netwerkonderhoud februari 2020 ====
 +In februari vindt op twee momenten [[:​aankondigingen:​2020:​c2020a01-netwerkonderhoud-202002|netwerkonderhoud]] plaats.
 +Het eerste moment heeft alleen impact op de testomgeving. Het tweede
 +moment heeft ook impact op de hosting en streaming omgeving.
 +Om de impact van dit onderhoud op de NPO hostingdiensten te minimaliseren worden de
 +nachten voor en na het onderhoud hosting diensten gemigreerd van/naar
 +een ander datacenter. Dit zorgt 's nachts voor een minimale onderbreking in de
 +beschikbaarheid van applicatieservers en databases, maar voorkomt dat
 +deze diensten gedurende langere tijd onbeschikbaar zijn.
 +
 +==== 20200110: Software updates januari 2020 ====
 +De maandelijkse [[:​aankondigingen:​2020:​c2020d01-software-updates-202001|software update ronde]]
 +van de hosting omgeving vindt plaats in de periode 20--23 januari.
 +
 +De highlights zijn:
 +  * PHP-5.6 en PHP-7.1: De allerlaatste loodjes
 +  * Aanstaande End-Of-Life momenten
 +  * Software update rooster Q1 2020
 +  * Overig: [[aankondigingen:​2020:​c2020d01-software-updates-202001#​reguliere_software_updates|updates]] van nginx, php, ruby, python, node, yarn, tomcat, newrelic-java,​ elasticsearch,​ grafana, keycloak, mongodb, mariadb, ImageMagick,​ Image-ExifTool,​ curl, ffmpeg, syslog-ng, bind en unbound.
  
 </​panel>​ </​panel>​
  • start.1547203176.txt.gz
  • Last modified: 2020/10/17 11:11
  • (external edit)