start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2020/06/30 23:05]
ferry
start [2020/06/30 23:17] (current)
ferry
Line 47: Line 47:
 Deze nieuwe versie is gebaseerd op OpenShift 4.4 en biedt veel vernieuwingen en verbeteringen. Deze nieuwe versie is gebaseerd op OpenShift 4.4 en biedt veel vernieuwingen en verbeteringen.
  
-Wij stellen bij deze versie eerst als beta beschikbaar zodat onze gebruikers alvast kunnen snuffelen aan de nieuwe functies en de nieuwe webconsole, terwijl wij nog de laatste onderdelen implementeren. Dit houdt in dat er nog her en der kleine dingen kunnen veranderen, dat bepaalde functionaliteit nog niet 100% beschikbaar is en dat het cluster nog niet bestempeld is als “gereed voor productie”.+Wij stellen bij deze versie eerst als beta beschikbaar zodat onze gebruikers alvast kunnen snuffelen aan de nieuwe functies en de nieuwe webconsole, terwijl wij nog de laatste onderdelen implementeren.
  
 ==== 20200626: Software updates juli 2020 ==== ==== 20200626: Software updates juli 2020 ====
  • start.txt
  • Last modified: 2020/06/30 23:17
  • by ferry