sterretje-cluster:cluster-hosting_layout-e-paden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sterretje-cluster:cluster-hosting_layout-e-paden [2020/05/20 05:30]
sterretje-cluster:cluster-hosting_layout-e-paden [2020/09/09 11:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Indeling van de paden onder /e/ ======
  
 +Alles in het cluster dat te maken heeft met de diensten die er draaien is
 +op het filesysteem te vinden onder de directory genaamd "/​e"​.
 +Daar is voor elk type dienst een subdirectory,​ met daaronder alle instanties
 +van die dienst, en daar weer onder de zaken die nodig zijn voor die dienst.
 +Oftwel: alle paden zien er uit als
 +''/​e/<​dienst>/<​instantie-naam>/<​instantie specifieke zaken>''​
 +
 +
 +  * /e/ha 
 +Hier staan de loadbalancer / keepalived instanties.
 +Deze komen altijd voor in paartjes (instantieA en instantieB),​ die
 +onderling voor een highly available service zorgen. De actieve node
 +fungeert als loadbalancer om requests te distribueren over meerdere
 +webservers.
 +  * /e/fp Hieronder staan alle frontproxy / webserver instanties. Normaal
 +gesproken zal voor elke omroep 1 set frontproxies draaien, maar het kunnen er ook
 +meer zijn (bv voor een https server) of geen als die omroep van de shared
 +frontproxy gebruik maakt. Als een dienst geloadbalanced wordt, dan staan
 +er hier een aantal instanties naast elkaar, genaamd ...a, ...b, ...c
 +enz.
 +  * /e/as Hieronder staan alle applicatie server instanties.
 +Een omroep kan ervoor kiezen om al z'n applicaties binnen dezelfde applicatie
 +server instantie te draaien, maar er zijn ook andere mogelijkheden.
 +Zo kunnen er verschillende instanties gebruikt worden als delen van een
 +site op verschillende nodes draaien, of als men de website en het cms wil
 +scheiden ​ (bv MMBase editwizards in een aparte instantie).
 +  * /e/ap Hieronder staan alle applicaties (webapps en php-sites)
 +Binnen de applicatieserver wordt naar deze directory verwezen; het idee is
 +dat een applicatie niet gebonden is aan een specifieke applicatieserver,​
 +maar relatief eenvoudig tussen verschillende applicatieservers moet kunnen
 +verhuizen mocht dat nodig zijn.
 +In geval van php hosting is er normaliter een 1 op 1 relatie tussen de
 +naam van een vhost (b.v. www.site.nl) en de naam onder /e/ap (dwz
 +/​e/​ap/​www.site.nl)
 +  * /e/db Hieronder staan alle database instanties.
 +Normaal wordt er 1 database instantie per omroep aangehouden,​ waarbinnen
 +dan alle databases voor die omroep aangemaakt worden. In sommige gevallen
 +kan hier van afgeweken worden, bijvoorbeeld als voor een omroep zowel een
 +postgresql als een mysql database nodig is, of als men over meerdere
 +database nodes wil kunnen beschikken.
 +  * /e/ml Hieronder staan alle mailserver instanties.
  • sterretje-cluster/cluster-hosting_layout-e-paden.txt
  • Last modified: 2020/09/09 11:26
  • (external edit)