sterretje-cluster:cluster-hosting_layout-e-paden

This is an old revision of the document!


Indeling van de paden onder /e/

Alles in het cluster dat te maken heeft met de diensten die er draaien is op het filesysteem te vinden onder de directory genaamd “/e”. Daar is voor elk type dienst een subdirectory, met daaronder alle instanties van die dienst, en daar weer onder de zaken die nodig zijn voor die dienst. Oftwel: alle paden zien er uit als /e/<dienst>/<instantie-naam>/<instantie specifieke zaken>

  • /e/ha

Hier staan de loadbalancer / keepalived instanties. Deze komen altijd voor in paartjes (instantieA en instantieB), die onderling voor een highly available service zorgen. De actieve node fungeert als loadbalancer om requests te distribueren over meerdere webservers.

  • /e/fp Hieronder staan alle frontproxy / webserver instanties. Normaal

gesproken zal voor elke omroep 1 set frontproxies draaien, maar het kunnen er ook meer zijn (bv voor een https server) of geen als die omroep van de shared frontproxy gebruik maakt. Als een dienst geloadbalanced wordt, dan staan er hier een aantal instanties naast elkaar, genaamd …a, …b, …c enz.

  • /e/as Hieronder staan alle applicatie server instanties.

Een omroep kan ervoor kiezen om al z'n applicaties binnen dezelfde applicatie server instantie te draaien, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zo kunnen er verschillende instanties gebruikt worden als delen van een site op verschillende nodes draaien, of als men de website en het cms wil scheiden (bv MMBase editwizards in een aparte instantie).

  • /e/ap Hieronder staan alle applicaties (webapps en php-sites)

Binnen de applicatieserver wordt naar deze directory verwezen; het idee is dat een applicatie niet gebonden is aan een specifieke applicatieserver, maar relatief eenvoudig tussen verschillende applicatieservers moet kunnen verhuizen mocht dat nodig zijn. In geval van php hosting is er normaliter een 1 op 1 relatie tussen de naam van een vhost (b.v. www.site.nl) en de naam onder /e/ap (dwz /e/ap/www.site.nl)

  • /e/db Hieronder staan alle database instanties.

Normaal wordt er 1 database instantie per omroep aangehouden, waarbinnen dan alle databases voor die omroep aangemaakt worden. In sommige gevallen kan hier van afgeweken worden, bijvoorbeeld als voor een omroep zowel een postgresql als een mysql database nodig is, of als men over meerdere database nodes wil kunnen beschikken.

  • /e/ml Hieronder staan alle mailserver instanties.
  • sterretje-cluster/cluster-hosting_layout-e-paden.1475763958.txt.gz
  • Last modified: 2020/10/17 11:11
  • (external edit)