sterretje-cluster:shellservers

Gebruik van upload/shell servers

In het appcluster is het voor klanten mogelijk om shell toegang tot de upload server(s) te verkrijgen.

De shell toegang tot de upload servers is primair bedoeld voor de volgende zaken

  1. uploads via ssh/sftp mogelijk maken
  2. eenvoudige cronjobs aanmaken tbv het beheer v/e website
  3. eventuele reparatie/beheer acties uit kunnen voeren op websites

Merk op dat deze omgeving niet bedoeld is voor zware (cron) jobs. Omdat er meerdere gebruikers dezelfde machine delen en er geen voorzieningen zijn om b.v. CPU gebruik te limiteren is het mogelijk dat een gebruiker het hele systeem monopoliseert waar andere gebruikers dan last van kunnen hebben.

Eigen shell / cron omgeving

Indien er toch de wens is om zware (cron) jobs te draaien, dan kunnen er op verzoek eigen shell/cron omgevingen aangemaakt worden.

Deze hebben 2 verschillen met de reguliere uploadserver:

  1. ssh gaat niet meer naar upload-sites.omroep.nl maar naar een eigen instantie naam die eruit ziet als xrtv-shell1.omroep.nl
  2. het beheren van cronjobs gaat niet meer met crontab -e, maar met fcrontab -c /e/as/xrtvcron1/conf/fcron.conf -e

Op deze servers draait een cron variant: fcron Deze heeft een aantal voordelen t.a.v. de klassieke (vixie) cron; voor de beheerders is belangrijk dat op dezelfde host meerdere instanties kunnen draaien; belangrijkste voordeel voor gebruikers is dat het met fcron heel makkelijk is om jobs 1 voor 1 (serial) te kunnen draaien.

Voorbeeld:

thuis $ ssh ddu-shell1.omroep.nl
ddu-shell1 $ man fcrontab
ddu-shell1 $ man 5 fcrontab
ddu-shell1 $ fcrontab -c /e/as/dducron1/conf/fcron.conf -e
actieve omgevingen
ssh fcron klant
bnnvara-shell1.omroep.nl /e/as/bnnvaracron1/conf/fcron.conf BNNVARA tbv productie omgeving
ddu-shell1.omroep.nl /e/as/dducron1/conf/fcron.conf DDU tbv UG
ddu-shell2.omroep.nl /e/as/dducron2/conf/fcron.conf DDU tbv Saturn
eo-shell1.omroep.nl /e/as/eocron1/conf/fcron.conf EO tbv upload
npov-shell1.omroep.nl /e/as/npovcron1/conf/fcron.conf NPO Video tbv npo.nl
nos-shell1.omroep.nl /e/as/noscron1/conf/fcron.conf NOS
test.bnnvara-shell1.omroep.nl /e/as/bnnvaracron1/conf/fcron.conf BNNVARA tbv test omgeving
test.npov-shell1.omroep.nl /e/as/npovcron1/conf/fcron.conf NPO Video tbv www-test.npo.nl
test.nos-shell1.omroep.nl /e/as/noscron1/conf/fcron.conf NOS op testcluster

Het bovenstaande voorbeeld verder toegelicht:

fcrontab -c /e/as/dducron1/conf/fcron.conf [fcrontab opties]

Fcrontab -c bepaal welke fcrontab bewerkt moet worden door de juiste configuratiefile te definieren.

Daarna kun je verschillende opties meegeven:

-e de fcrontab (die je met -c hebt gedefinieerd) bewerken
-z de fcrontab (die je met -e hebt bewerkt) volledig opnieuw inladen. Extra informatie die fcrontab in binair formaat heeft opgeslagen zoals de laatste keer uitgevoerd komt hiermee te vervallen
-n ook alle jobjes die niet zijn gewijzigd opnieuw inladen. Is te combineren met -z dmv. -nz om fcrontab een harde reload te geven

Raadpleeg de (online)manpages van fcrontab voor een volledig overzicht van opties.

  • sterretje-cluster/shellservers.txt
  • Last modified: 2020/10/17 11:12
  • (external edit)