streaming:streams-script

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
streaming:streams-script [2009/10/14 23:40]
127.0.0.1 Externe bewerking
streaming:streams-script [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Gebruik van het streams script ====== ====== Gebruik van het streams script ======
- 
-FIXME: Dit document is nog niet klaar. Tot nader order in concept status 
  
 Dit document beschrijft het gebruik van het zgn. "​streams script"​ aka http://​cgi.omroep.nl/​cgi-bin/​streams Dit document beschrijft het gebruik van het zgn. "​streams script"​ aka http://​cgi.omroep.nl/​cgi-bin/​streams
Line 19: Line 17:
  
 ===== Inleiding ===== ===== Inleiding =====
-NPO ICT biedt twee omgevingen om on-demand mediacontent uit te spelen:+NPO Hosting en Streaming ​biedt twee omgevingen om on-demand mediacontent uit te spelen:
   * streaming   * streaming
-  * download+  * contentplatform
  
-De [[:​sterretje-cluster:​download-hosting|download]] platform +Het [[:​sterretje-cluster:​content-hosting|content]] platform 
-(ook bekend als het content platform) ​is http, progressive-download.+is http, progressive-download.
 De streaming omgeving is via streaming protocollen (mms en rtsp) De streaming omgeving is via streaming protocollen (mms en rtsp)
 uitserveren van windowsmedia,​ quicktime en realmedia content. uitserveren van windowsmedia,​ quicktime en realmedia content.
Line 30: Line 28:
 Beide omgevingen werken via een redirector, waarbij de client aan de Beide omgevingen werken via een redirector, waarbij de client aan de
 redirector vraag wat de uiteindelijke url naar de media content is. redirector vraag wat de uiteindelijke url naar de media content is.
-In het download platform ​zit een interne redirector (dwz je roept +In het contentplatform ​zit een interne redirector (dwz je roept 
-download.omroep.nl aan alsof het een gewone webserver is en krijgt dan+content.omroep.nl aan alsof het een gewone webserver is en krijgt dan
 "​toevallig"​ een http redirect naar de uiteindelijke url terug) "​toevallig"​ een http redirect naar de uiteindelijke url terug)
 De streaming omgeving heeft een externe redirector, nl het streams script. De streaming omgeving heeft een externe redirector, nl het streams script.
Line 238: Line 236:
 GeoIP afscherming in te laten stellen. GeoIP afscherming in te laten stellen.
  
-Hiertoe kan een verzoek ​bij de NPO Servicedesk ​ingediend worden.+Hiertoe kan een verzoek ingediend worden ​via https://​support.npohosting.nl.
 In het verzoek moet aangegeven worden: In het verzoek moet aangegeven worden:
  
Line 302: Line 300:
 </​code>​ </​code>​
  
-Bij de NPO Servicedesk ​kan een verzoek ingediend worden om bepaalde+Via https://​support.npohosting.nl ​kan een verzoek ingediend worden om bepaalde
 delen van download van hotlink bescherming te voorzien. delen van download van hotlink bescherming te voorzien.
 In het verzoek moet aangegeven worden: In het verzoek moet aangegeven worden:
Line 349: Line 347:
 De eerste stap is dat er vantevoren wordt ingesteld dat er op een De eerste stap is dat er vantevoren wordt ingesteld dat er op een
 bepaald gedeelte van de content challenge-response authenticatie bepaald gedeelte van de content challenge-response authenticatie
-plaats moet vinden. Hiertoe kan een verzoek ​bij de NPO Servicedesk ​ingediend+plaats moet vinden. Hiertoe kan via https://​support.npohosting.nl ​een verzoek ingediend
 worden. In het verzoek moet aangegeven worden: ​ worden. In het verzoek moet aangegeven worden: ​
   - De prefix van de content die beschermd moet worden (b.v.  /​xrtv/​clips/​afgeschermd)   - De prefix van de content die beschermd moet worden (b.v.  /​xrtv/​clips/​afgeschermd)
Line 505: Line 503:
  
 ===== Vragen? ===== ===== Vragen? =====
-Voor vragen over download kunt u zich wenden ​tot de NPO ICT Servicedesk,​ +Voor vragen over download kunt u zich tot ons wenden 
-welke te bereiken is via [[mailto:servicedesk@omroep.nl|servicedesk@omroep.nl]] telefoon ​035 67 73 555.+Schiet een ticket in via https://support.npohosting.nl of bel ons tijdens kantooruren op 035-3333355
  
  • streaming/streams-script.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)