url_structuren

URL Structuren

Richtlijnen voor omroepen mbt URL structuren en meerdere web omgeving onder een enkele site.

Voorbeeld subsite : omroep.tld/subsite

  • De subsite die onder de hoofdsite komt te draaien moet geschikt zijn om niet op een document root te draaien. Dit houdt in dat het een directory dieper moet kunnen draaien dan http://omroep.tld/, bijvoorbeeld op http://omroep.tld/subsite/
  • Tegelijkertijd moet de subsite wel geschikt zijn om op het domein van de hoofdsite te draaien, in dit voorbeeld moet de subsite er dus tegen kunnen als deze aangeroepen wordt op domein omroep.tld (en niet bv subsite.omroep.tld)
  • Op het filesysteem hoeft de subsite niet te leven onder de hoofdsite (dwz hoeft niet te leven in /e/ap/omroep.tld/pages) maar mag in z'n eigen docroot leven, bv /e/ap/subsite.omroep.tld/pages).
  • Het is aan te raden om in de docroot van de subsite dezelfde afspiegeling van url structuur aan te houden. Stel de subsite leeft onder http://omroep.tld/subsite en heeft z'n docroot onder /e/ap/subsite.omroep.tld/pages. Zorg er dan voor dat de content niet direct in de docroot staat, maar inplaats daarvan in /e/ap/subsite.omroep.tld/pages/subsite. Dit zorgt ervoor dat in een later stadium de subsite makkelijker gemerged kan worden met de hoofdsite en dat er meerdere subsites in dezelfde docroot kunnen leven.
  • statische content voor de subsite komt onder de data directory in zijn eigen map. Standaard kan statische content onder /data geplaatst worden. Zo ook hier; maar wederom met de aantekening dat het verstandig is om /subsite zowel in de url als op het filesysteem te herhalen. Maw statisch data v/e subsite dient aangeroepen te worden als http://omroep.tld/data/subsite en dient op het filesysteem te leven onder /e/ap/subsite.omroep.tld/data/subsite/
  • RewriteRules die nodig zijn voor de werking van de hoofdsite en subsite moeten ook geschikt zijn om een directory dieper te kunnen draaien en niet elkaar in de weg zitten.
  • url_structuren.txt
  • Last modified: 2020/11/24 12:53
  • (external edit)