url_structuren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

url_structuren [2019/05/28 10:47]
url_structuren [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = URL Structuren
 +~~
 +====== URL Structuren ======
  
 +===== Richtlijnen =====
 +
 +Richtlijnen voor omroepen mbt URL structuren en meerdere web omgeving onder een enkele site.
 +
 +Voorbeeld subsite : ''​omroep.tld/​subsite''​
 +
 +   * De subsite die onder de hoofdsite komt te draaien moet geschikt zijn om **niet** op een document root te draaien. Dit houdt in dat het een directory dieper moet kunnen draaien dan ''​http://​omroep.tld/'',​ bijvoorbeeld op ''​http://​omroep.tld/​subsite/''​
 +   * Tegelijkertijd moet de subsite **wel** geschikt zijn om op het domein van de hoofdsite te draaien, in dit voorbeeld moet de subsite er dus tegen kunnen als deze aangeroepen wordt op domein ''​omroep.tld''​ (en niet bv ''​subsite.omroep.tld''​)
 +   * Op het filesysteem hoeft de subsite niet te leven onder de hoofdsite (dwz hoeft niet te leven in ''/​e/​ap/​omroep.tld/​pages''​) maar mag in z'n eigen docroot leven, bv ''/​e/​ap/​subsite.omroep.tld/​pages''​).
 +   * Het is aan te raden om in de docroot van de subsite dezelfde afspiegeling van url structuur aan te houden. Stel de subsite leeft onder ''​http://​omroep.tld/​subsite''​ en heeft z'n docroot onder ''/​e/​ap/​subsite.omroep.tld/​pages''​. Zorg er dan voor dat de content niet direct in de docroot staat, maar inplaats daarvan in ''/​e/​ap/​subsite.omroep.tld/​pages/​subsite''​. Dit zorgt ervoor dat in een later stadium de subsite makkelijker gemerged kan worden met de hoofdsite en dat er meerdere subsites in dezelfde docroot kunnen leven.
 +   * statische content voor de subsite komt onder de data directory in zijn eigen map. Standaard kan statische content onder /data geplaatst worden. Zo ook hier; maar wederom met de aantekening dat het verstandig is om /subsite zowel in de url als op het filesysteem te herhalen. Maw statisch data v/e subsite dient aangeroepen te worden als ''​http://​omroep.tld/​data/​subsite''​ en dient op het filesysteem te leven onder ''/​e/​ap/​subsite.omroep.tld/​data/​subsite/''​
 +   * RewriteRules die nodig zijn voor de werking van de hoofdsite en subsite moeten ook geschikt zijn om een directory dieper te kunnen draaien en niet elkaar in de weg zitten.