wiki:mail

Mail

NPO Hosting en Streaming levert maildiensten aan alle publieke omroepen en daaraan gerelateerde bedrijven.

Logischerwijs onderscheiden we mail aan de aard (officemail en bulkmail) en naar de richting (inkomend en uitgaand).

Onder office-mail verstaan we mail die gericht is aan een beperkt aantal geaddresseerden en afkomstig van een echt persoon (in tegenstelling tot bulkmail). Deze mail beschouwen we als hoogwaardiger ten opzichte van bulkmail. Het risico dat deze mail geblocked wordt proberen we zo klein mogelijk te houden.

Bulkmail is mail wat typisch niet aan de kwalificaties van officemail voldoet. Denk hierbij aan mail dat door een website geproduceerd is, automatisch gegenereerde mail, massa-mailings, niewsbrieven en gepersonificeerde marketingmail. Deze mail heeft een grotere kans als ongewenst te worden aangemerkt door de ontvangende partij en willen we om deze reden gescheiden houden van officemail.

In principe wordt alle uitgaande mail gescanned op virussen.

Links

  • wiki/mail.txt
  • Last modified: 2020/10/17 11:12
  • (external edit)