wiki:webdisk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wiki:webdisk [2010/02/11 15:41]
leo
wiki:webdisk [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Webdisk ======
 +
 +
 +===== Functionaliteit =====
 +{{http://​webdisk.omroep.nl|Webdisk}} is een web-applicatie waarmee bestanden kunnen worden ge-upload en ge-download door meerdere gebruikers.
 +
 +We onderscheiden 3 soorten gebruikers om permissiescheiding mogelijk te maken:
 +
 +^ eindgebruikers ^ permissies ^
 +| groupowner | uploaden - downloaden, members beheer |
 +| read-write member | uploaden & downloaden |
 +| read-only member | alleen downloaden|
 +
 +Het uploaden van bestanden kan zolang het quotum nog niet bereikt is. Het beschikbare quotum is te zien in het files scherm.
 +Indien het quotum niet meer toereikend is kan extra quotum aangevraagd worden bij <​hosting@npo.nl>​.
 +
 +===== WEBdav =====
 +Webdisk is niet alleen een browser-applicatie,​ maar kan ook via het zogenaamde webdav protocol benard worden.
 +Gebruik hiervoor de url zoals deze in de WebDAV balk zichtbaar is. uw logingegevens zijn identiek.
 +Voor het uploaden van grotere bestanden en grotere aantallen bestanden adviseren wij webdav te gebruiken, dit werkt veel sneller, en data is vaak makkelijker te beheren.
 +Overschrijding van quota-limieten worden echter niet direct gesignaleerd.
 +
 +==== Windows XP ====
 +
 +  * Op desktop: double-click 'Mijn netwerklocaties'​
 +  * In Netwerktaken"​ click 'Een netwerklocatie toevoegen'​
 +  * click '​Volgende'​
 +  * Kies '​andere netwerklocatie kiezen'​ en click '​Volgende'​
 +  * Internet- of netwerkadres:​ <​nowiki>​http://​webdisk.omroep.nl:​80/​dav/​$groupnaam</​nowiki>​
 +    * let op de poort in de url, die is verplicht (!?)
 +
 +Vervang $groupnaam door de naam van de group.
 +
 +vanwege een fout in windows-xp kun je geen mapnamen wijzigen, gebruik hiervoor de web-interface.
 +
 +==== Windows 7 ====
 +
 +  * Click op '​start'​ (windows logo)
 +  * Kies '​Computer' ​
 +  * Kies 'Map network drive' ​
 +  * Kies '​Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures'​
 +  * In de 'Add Network Location; wizzard, kies '​Next'​
 +  * Kies ' Choose a custom network location'​
 +
 +  * Internet- of netwerkadres:​ <​nowiki>​http://​webdisk.omroep.nl/​dav/​$groupnaam</​nowiki>​
 +
 +Vervang $groupnaam door de naam van de group.
 +
 +==== Apple OS/X ====
 +
 +  * Kies '​Finder'​
 +  * Kies '​Ga'​
 +  * Kies '​Verbind met server'​
 +  * <​nowiki>​http://​webdisk.omroep.nl/​dav/​$groupnaam</​nowiki>​
 +
 +Vervang $groupnaam door de naam van de group.
 +
 +==== Linux ====
 +
 +Er bestaan diverse mogelijkheden,​ command-line met cadaver, de konqueror browser snapt dav urls, en je kunt zelfs mounten.
 +
 +
 +===== Groupowners =====
 +
 +  * Groupowners kunnen extra gebruikers maken met al dan niet read-write rechten. ​
 +  * Een nieuwe gebruiker dient een uniek email adres te hebben. ​
 +  * Groupowners kunnen ook extra groupowners maken.
 +
 +Na het aanmaken van een extra gebruiker wordt een mail verstuurd waarin de gebruiker wordt gevraagd een link aan te klikken. Hij of zij kan daar daarna een wachtwoord kiezen en invoeren.
 +
 +Het delen van wachtwoorden is een bron van beveiligingsproblemen,​ dat is eenvoudig te voorkomen door alle gebruikers persoonlijk lid te maken van de groep, gebruik dus geen email adressen waar meerdere mensen lid van zijn of hooguit met read-only rechten.
 +
 +Om deze reden geven wij groupowner-rechten altijd persoonlijk af.
 +
 +U kunt een eigen group beginnen door een mail te sturen aan <​hosting@npo.nl>​
  
  • wiki/webdisk.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)