aankondigingen:2018:python-rationalisatie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2018:python-rationalisatie [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2018D03: Python Rationalisatie
 +~~
 +====== C2018D03: Python Rationalisatie ======
 +
 +====== Voorstel Klantcommunicatie ======
 +===== Aankondigingen ======
 +==== Onderwerp: onderhoud python omgevingen NPO Hosting en critical Drupal fix ====
 +Beste klant/​collega,​
 +
 +op woensdag 4 april tussen 9:00 en 12:00 vindt er onderhoud plaats
 +aan de NPO Hosting python omgeving. Draaiende python-2 omgevingen
 +worden geüpgrade naar python-2.7.14,​ python-3 wordt voor zover wij weten
 +op dit moment niet gebruikt, wel komt er in de testomgeving een
 +python-3.6.4 beschikbaar om hier alvast een eventuele latere overgang van
 +python-2 naar python-3 mee te kunnen testen.
 +
 +Een week later (woensdag 11 april) worden de oudere
 +python versies (2 en 3) verwijderd van het hosting platform.
 +
 +Indien er zelf packages geïnstalleerd zijn (middels ''​pip install''​) of
 +zelf zogeheten "​virtuele omgevingen"​ gemaakt zijn  (middels
 +''​virtualenv''​) bestaat de mogelijkheid dat deze refereren aan de oude
 +python versies en dat deze na het verwijderen hiervan niet meer werken.
 +
 +Om dit te voorkomen is het belangrijk om eenmalig //na// 4, maar
 +//voor// 11 april de zelfgemaakte virtualenvs opnieuw aan te maken en
 +ook een eventuele ''​pip install''​ opnieuw te doen. Hierdoor referen
 +de zelf geïnstalleerde packages en virtualenvs aan de nieuwe python
 +versies en blijven deze werken als de oude versies verwijderd zijn.
 +
 +Het opnieuw doen van ''​pip install''​ is niet nodig voor packages welke
 +door NPO:ICT geïnstalleerd zijn en gerefereerd worden via zogenaamde
 +''​env''​ files (''/​e/​ap/​X/​bin/​env''​ voor website ''​X''​),​ wel is het
 +verstandig om in de testomgeving even te kijken of de python websites
 +het nog goed doen, omdat er iets andere versies van python packages
 +actief geworden kunnen zijn.
 +
 +De testomgeving is inmiddels geüpgrade en kan gebruikt worden om dit te
 +testen. Als blijkt dat er problemen zijn verzoeken we u om contact met
 +ons op te nemen, we kunnen dan van geval tot geval kijken hoe de upgrade
 +zo probleemloos mogelijk plaats kan vinden.
 +
 +Meer informatie over python bij NPO Hosting vindt u op de
 +[[https://​hosting.omroep.nl/​sterretje-cluster:​appcluster-hosting_python|hosting wiki]].
 +
 +Tot slot 2 tips:
 +
 +  - Voor de python-2 gebruikers wordt het tijd om na te denken over een upgrade naar python-3. De support voor python-2 stopt op 1 januari 2020, zie https://​www.python.org/​dev/​peps/​pep-0373/​ en https://​pythonclock.org/​
 +  - Bij deze willen we onze Drupal gebruikers even attent maken op een "​highly critical release":​ https://​www.drupal.org/​psa-2018-001 (dit heeft niets met python te maken, maar is wel belangrijk genoeg om hier even te vermelden)
  
  • aankondigingen/2018/python-rationalisatie.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)