aankondigingen:2020:c2020d05-software-updates-202002

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2020:c2020d05-software-updates-202002 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2020D05: Software updates februari 2020
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates februari 2020)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 17--20 februari worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft
 + keepalived,​ icecast, ​
 + nginx, php,
 + node,
 + java,
 + newrelic-java,​
 + graylog,
 + elasticsearch,​
 + grafana,
 + memcached,
 + mongodb,
 + mariadb,
 + mysql,
 + openldap,
 + ImageMagick,​
 + Image-ExifTool,​
 + postfix,
 + bind, dhcp
 + en nrpe.
 + Daarnaast een wijziging in de default php-cli versie, een
 + herinnering mbt End-Of-Life momenten in 2020, het software update
 + rooster van Q1+Q2 2020 en een uitnodiging voor een borrel om
 + het uitfaseren van oude PHP versies te vieren.
 + )
 +}}
 +====== C2020D05: Software updates februari 2020 ======
 +====== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ======
 +Beste klant/​collega,​
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online versie]].)
 +
 +Wij vragen aandacht voor het volgende:
 +  - Uitnodiging PHP uitzwaai-borrel
 +  - Default php cli versie wijzigt van 7.2 naar 7.3
 +  - Aanstaande End-Of-Life momenten
 +  - Software update rooster Q1 2020
 +  - Reguliere software updates
 +
 +==== PHP uitzwaai-borrel ====
 +Om het afscheid van de oude PHP versies 5.6 en 7.1 te vieren willen we
 +een uitzwaai-borrel bij de NPO organiseren,​ waar alle NPO hosting
 +klanten zijn uitgenodigd. Ook de klanten die geen PHP gebruiken.
 +Een uitnodiging hiervoor volgt.
 +
 +==== Default PHP cli versie wijzigt van 7.2 naar 7.3 ====
 +Op het hosting platform bestaat de mogelijkheid om via het command line
 +interface ("​CLI"​) php aan te roepen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden
 +om vanuit cronjobs PHP acties uit te voeren. Het exacte pad dat gebruikt
 +wordt bepaalt welke versie van PHP aangeroepen wordt. Voor een aantal
 +paden zal de versie van PHP op maandag 17 februari n de
 +productieomgeving wijzigen van php-7.2 naar php-7.3.
 +In de testomgeving is deze wijziging op donderdag 6 februari
 +doorgevoerd. Hieronder een overzicht:
 +
 +^pad ^huidige versie ^versie vanaf 17 februari ^
 +|''/​local/​bin/​php''​ |7.2 |**7.3** |
 +|''/​local/​php/​bin/​php''​ |7.2 |**7.3** |
 +|''/​local/​php-cli/​bin/​php''​ |7.2 |**7.3** |
 +|''/​local/​php7/​bin/​php''​ |7.2 |**7.3** |
 +|''/​local/​php7-cli/​bin/​php''​ |7.2 |**7.3** |
 +|''/​local/​php72-cli/​bin/​php''​ |7.2 |7.2 |
 +|''/​local/​php73-cli/​bin/​php''​ |7.3 |7.3 |
 +^  voormalige paden  ^^^
 +^pad ^versie ^status ^
 +|''/​local/​php71-cli/​bin/​php''​ |7.1 |vervallen per 3 februari 2020 |
 +|''/​local/​php56-cli/​bin/​php''​ |5.6 |vervalt per 10 februari 2020 |
 +
 +Wij adviseren om de paden als volgt te gebruiken:
 +  - Zet ''/​local/​bin''​ in de ''​$PATH''​ van je shell. Er staat dan altijd een gesupporte php versie in je zoekpad.
 +  - Zorg voor crontabs dat de PHP versie die je daar gebruikt aansluit bij de php versie van je website.
 +    * Is je website php-7.2 gebruik dan ''/​local/​php72-cli/​bin''​ in de ''​$PATH''​ van je crontab
 +    * Is je website php-7.3 gebruik dan ''/​local/​php73-cli/​bin''​ in de ''​$PATH''​ van je crontab
 +    * Maakt de versie niet uit zolang het maar php-7 is, gebruik dan ''/​local/​php7-cli/​bin/''​
 +    * Maakt de versie niet uit zolang het maar een willekeurige php is, gebruik dan ''/​local/​php-cli/​bin''​
 +
 +Een voorbeeld van gebruik van PATH in een crontab zou dit kunnen zijn:
 +<​code>​
 +PATH=/​local/​php73-cli/​bin:/​local/​bin:/​usr/​bin:/​bin
 +MAILTO=je.emailadres@je.domein
 +...
 +# Deze pakt dus /​local/​php73-cli/​bin/​php
 +*/15 * * * php /​een/​script.php
 +
 +# Deze zou /​local/​bin/​perl pakken
 +*/15 * * * perl /​een/​script.pl
 +
 +# En deze zou de systeem /bin/sh pakken
 +*/15 * * * sh /​een/​script.sh
 +</​code>​
 +
 +==== Aanstaande End-Of-Life momenten ====
 +In 2020 komen de volgende [[:​eol-kalender|End-Of-Life]] momenten aan bod:
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^benodigde actie ^
 +|31 maart |Ruby 2.4 |Upgrade naar Ruby 2.6 |
 +|30 november |PHP 7.2 |Upgrade naar PHP 7.3 |
 +|31 december |Appcluster |Migreer sites naar het [[:chp]] |
 +
 +De Ruby-2.4 gebruikers zijn inmiddels aangeschreven,​ de PHP-7.2
 +gebruikers volgen spoedig.
 +
 +===== Software update rooster Q1-Q2 2020 =====
 +Het software update rooster voor Q1-Q2 2020 ziet er als volgt uit:
 +^software update ronde ^gelegenheid tot testen ^uitrol in productie ^
 +|Februari |10--14 februari |17--20 februari |
 +|Maart |9--13 maart |16--19 maart |
 +|April |6--10 april |13--16 april |
 +|Mei |4--8 mei |11--14 mei |
 +|Juni |1--5 juni |8--11 juni |
 +
 +===== Reguliere software updates =====
 +In de periode van 17--20 februari worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +|keepalived |2.0.18 |2.0.20 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|
 +|icecast |2.4.0-kh10 |2.4.0-kh13 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |
 +/​*|flash-policy-server |0.1 |0.1 |[[http://​www.ogre.com/​node/​134|1]] |*/​
 +/​*|apache |2.4.39 |2.4.41 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.41|1]] |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +|nginx |1.17.7 |1.17.7 |((aanzetten HTTP2 support)) |
 +/*|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |((openssl upgrade)) |*/​
 +/*|php 7.1 |7.1.33 |7.1.33 |((openssl upgrade)) |*/​
 +|php 7.2 |7.2.26 |7.2.27 |[[https://​www.php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.27|1]] |
 +|php 7.3 |7.3.13 |7.3.14 |[[https://​www.php.net/​ChangeLog-7.php#​7.3.14|1]] |
 +/​*|passenger 6 |6.0.2 |6.0.4 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.7 |2.4.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​10/​01/​ruby-2-4-8-released/​|1]] [[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​10/​02/​ruby-2-4-9-released/​|2]] |*/
 +/*|ruby 2.6 |2.6.4 |2.6.5 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​10/​01/​ruby-2-6-5-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.9 |2.4.9 |((openssl upgrade)) |*/
 +/*|ruby 2.6 |2.6.5 |2.6.5 |((openssl upgrade)) |*/
 +/*|ruby 2.4 gems |diverse |- |((openssl upgrade)) |*/
 +/*|ruby 2.6 gems |diverse |- |((openssl upgrade)) |*/
 +/​*|python |2.7.16 |2.7.17 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2717/​|1]] |*/​
 +/​*|python |3.7.4 |3.8.0 |[[https://​docs.python.org/​3.8/​whatsnew/​changelog.html|1]] |*/
 +|node |10.18.0 |10.18.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] |
 +/​*|yarn |1.19.1 |1.21.1 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]|*/​
 +/​*|perl |5.30.0 |5.30.1 |[[https://​perldoc.perl.org/​index-history.html|1]] |*/​
 +|OpenJDK8U-jre |8u232b09 |8u242b08 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +|OpenJDK11U-jre |11.0.5_10 |11.0.6_10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +|OpenJDK11U-jdk |11.0.5_10 |11.0.6_10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +/*|tomcat 8 |8.5.49 |8.5.50 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |*/
 +/*|tomcat 9 |9.0.29 |9.0.30 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |*/
 +|mysql-connector-java |8.0.18 |8.0.19 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |
 +/​*|mysql-connector-java5 |5.1.47 |5.1.48 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​5.1/​en/​|1]] |*/
 +|newrelic-java |5.9.0 |5.10.0 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |
 +/​*|tomcat-native |1.2.21 |1.2.23 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|ActiveMQ |5.15.10 |5.15.11 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-51511-release.html|1]] |*/
 +|Graylog |3.1.3 |3.2.0 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.1/​pages/​changelog.html|1]] |
 +/*|Elastic Search 5.x |5.6.15 |5.6.16 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​5.6/​es-release-notes.html|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 6.x |6.8.5 |6.8.6 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] |*/
 +|Elastic Search 7.x |7.5.1 |7.5.2 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​7.5/​es-release-notes.html|1]] |
 +|grafana |6.5.2 |6.6.0 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +/​*|keycloak |8.0.1 |8.0.1 |[[https://​www.keycloak.org/​docs/​latest/​release_notes/​index.html|1]] |*/
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +/​*|influxdb |1.7.7 |1.7.8 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |*/
 +|memcached |1.5.20 |1.5.22 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1521|1]] [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1522|2]] |
 +|mongodb |4.2.2 |4.2.3 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.2/​|1]] |
 +/​*|redis |5.0.5 |5.0.7 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +|mariadb |10.2.30 |10.2.31 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10231-release-notes/​|1]] |
 +|mysql |5.7.28 |5.7.29 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-29.html|1]] |
 +/​*|postgresql 9.4 |9.4.24 |9.4.25 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/​*|postgresql 9.6 |9.6.15 |9.6.16 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|*/​
 +|openldap |2.4.48 |2.4.49 |[[https://​www.openldap.org/​software/​release/​changes.html|1]] |
 +|ImageMagick |7.0.9-14 |7.0.9-20 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +|Image-ExifTool |11.81 |11.85 |[[https://​sourceforge.net/​projects/​exiftool/​|1]] |
 +/​*|curl |7.67.0 |7.68.0 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |*/
 +/​*|goaccess |- |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1]] |*/
 +/​*|gzip |- |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1]] |*/
 +/​*|ffmpeg |4.2.1 |4.2.2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |*/
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|GeoIP |1.6.12 |1.6.12 | | */
 +/​*|geoipupdate |3.1.1 |3.1.1 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |*/
 +/​*|dovecot |2.3.8 |2.3.8 |[[https://​www.dovecot.org/​|1]] |*/
 +/​*|syslog-ng |3.24.1 |3.25.1 |[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​blob/​master/​NEWS.md|1]] |*/​
 +/​*|openssh |8.0p1 |8.1p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/​*|chrony |3.4 |3.5 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|1]] |*/
 +|postfix |3.4.8 |3.4.9 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.4.9.html|1]] |
 +|bind |9.11.14 |9.11.15 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.15/​CHANGES|1]] |
 +/​*|unbound |1.9.5 |1.9.6 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |*/​
 +|dhcp |4.4.1 |4.4.2 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​dhcp/​4.4.2/​dhcp-4.4.2-RELNOTES|1]] |
 +/​*|freeipmi |1.6.3 |1.6.4 |[[https://​www.gnu.org/​software/​freeipmi/​NEWS|1]] |*/
 +|nrpe |3.2.1 |4.0.0 |[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​nrpe/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +
 +De updates worden op 6 februari op het testcluster doorgevoerd,​
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +|nrpe |herstart monitoring instanties |geen |17 februari 8:00 -- 12:00 |
 +|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |17 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|influxdb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |17 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|openldap |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |17 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |17 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|apache |herstart webservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|nginx |herstart webservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/*|ruby gems |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|node-js |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|python |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|perl |herstart applicatieservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +|Image-ExifTool |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|yarn |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|goaccess |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|freeipmi |nieuwe versie wordt actief |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|syslog-ng |herstart syslog |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|chrony |herstart timeservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|postfix |herstart mailservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|dovecot |herstart imapservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|bind |herstart nameservers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|unbound |herstart dns-resolvers |geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|grafana |herstart grafana applicatieserver|geen |18 februari 8:00 -- 12:00 |
 +|jvm |herstart java applicaties((activemq,​ graylog, grafana, keycloak, tomcat)) |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |19 februari 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |19 februari 1:00 -- 6:00 |*/
 +|mysql-connector-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |19 februari 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql-connector-java5 |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |19 februari 1:00 -- 6:00 |*/
 +|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |19 februari 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|keycloak |herstart java |1 korte onderbreking naar de Keycloak instanties |19 februari 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |19 februari 1:00 -- 6:00 |*/
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |19 februari 1:00 -- 6:00 |
 +|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |19 februari 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |19 februari 1:00 -- 6:00 |*/
 +|Elastic Search |herstart java |geen |17--20 februari 8:00 -- 17:00 |
 +|keepalived |herstart loadbalancers |geen |17--20 februari 8:00 -- 17:00 |
 +|icecast |herstart streamservers |geen |17--20 februari 8:00 -- 17:00 |
 +/​*|perl |herstart flash policy servers |geen |17--20 februari 8:00 -- 17:00 |*/
  
  • aankondigingen/2020/c2020d05-software-updates-202002.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)