aankondigingen:2020:c2020d05-software-updates-202002

C2020D05: Software updates februari 2020

Aankondiging: Software onderhoud hosting omgeving

Beste klant/collega,

(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie.)

Wij vragen aandacht voor het volgende:

 1. Uitnodiging PHP uitzwaai-borrel
 2. Default php cli versie wijzigt van 7.2 naar 7.3
 3. Aanstaande End-Of-Life momenten
 4. Software update rooster Q1 2020
 5. Reguliere software updates

Om het afscheid van de oude PHP versies 5.6 en 7.1 te vieren willen we een uitzwaai-borrel bij de NPO organiseren, waar alle NPO hosting klanten zijn uitgenodigd. Ook de klanten die geen PHP gebruiken. Een uitnodiging hiervoor volgt.

Op het hosting platform bestaat de mogelijkheid om via het command line interface (“CLI”) php aan te roepen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om vanuit cronjobs PHP acties uit te voeren. Het exacte pad dat gebruikt wordt bepaalt welke versie van PHP aangeroepen wordt. Voor een aantal paden zal de versie van PHP op maandag 17 februari n de productieomgeving wijzigen van php-7.2 naar php-7.3. In de testomgeving is deze wijziging op donderdag 6 februari doorgevoerd. Hieronder een overzicht:

pad huidige versie versie vanaf 17 februari
/local/bin/php 7.2 7.3
/local/php/bin/php 7.2 7.3
/local/php-cli/bin/php 7.2 7.3
/local/php7/bin/php 7.2 7.3
/local/php7-cli/bin/php 7.2 7.3
/local/php72-cli/bin/php 7.2 7.2
/local/php73-cli/bin/php 7.3 7.3
voormalige paden
pad versie status
/local/php71-cli/bin/php 7.1 vervallen per 3 februari 2020
/local/php56-cli/bin/php 5.6 vervalt per 10 februari 2020

Wij adviseren om de paden als volgt te gebruiken:

 1. Zet /local/bin in de $PATH van je shell. Er staat dan altijd een gesupporte php versie in je zoekpad.
 2. Zorg voor crontabs dat de PHP versie die je daar gebruikt aansluit bij de php versie van je website.
  • Is je website php-7.2 gebruik dan /local/php72-cli/bin in de $PATH van je crontab
  • Is je website php-7.3 gebruik dan /local/php73-cli/bin in de $PATH van je crontab
  • Maakt de versie niet uit zolang het maar php-7 is, gebruik dan /local/php7-cli/bin/
  • Maakt de versie niet uit zolang het maar een willekeurige php is, gebruik dan /local/php-cli/bin

Een voorbeeld van gebruik van PATH in een crontab zou dit kunnen zijn:

PATH=/local/php73-cli/bin:/local/bin:/usr/bin:/bin
MAILTO=je.emailadres@je.domein
...
# Deze pakt dus /local/php73-cli/bin/php
*/15 * * *	php /een/script.php

# Deze zou /local/bin/perl pakken
*/15 * * *	perl /een/script.pl

# En deze zou de systeem /bin/sh pakken
*/15 * * *	sh /een/script.sh

In 2020 komen de volgende End-Of-Life momenten aan bod:

datum einde beschikbaarheid van benodigde actie
31 maart Ruby 2.4 Upgrade naar Ruby 2.6
30 november PHP 7.2 Upgrade naar PHP 7.3
31 december Appcluster Migreer sites naar het Community Hosting Platform

De Ruby-2.4 gebruikers zijn inmiddels aangeschreven, de PHP-7.2 gebruikers volgen spoedig.

Het software update rooster voor Q1-Q2 2020 ziet er als volgt uit:

software update ronde gelegenheid tot testen uitrol in productie
Februari 10–14 februari 17–20 februari
Maart 9–13 maart 16–19 maart
April 6–10 april 13–16 april
Mei 4–8 mei 11–14 mei
Juni 1–5 juni 8–11 juni

In de periode van 17–20 februari worden de volgende updates doorgevoerd:

wat van naar changelog
keepalived 2.0.18 2.0.20 1
icecast 2.4.0-kh10 2.4.0-kh13 1
nginx 1.17.7 1.17.7 1)
php 7.2 7.2.26 7.2.27 1
php 7.3 7.3.13 7.3.14 1
node 10.18.0 10.18.1 1
OpenJDK8U-jre 8u232b09 8u242b08 1
OpenJDK11U-jre 11.0.5_10 11.0.6_10 1
OpenJDK11U-jdk 11.0.5_10 11.0.6_10 1
mysql-connector-java 8.0.18 8.0.19 1
newrelic-java 5.9.0 5.10.0 1
Graylog 3.1.3 3.2.0 1
Elastic Search 7.x 7.5.1 7.5.2 1
grafana 6.5.2 6.6.0 1
memcached 1.5.20 1.5.22 1 2
mongodb 4.2.2 4.2.3 1
mariadb 10.2.30 10.2.31 1
mysql 5.7.28 5.7.29 1
openldap 2.4.48 2.4.49 1
ImageMagick 7.0.9-14 7.0.9-20 1
Image-ExifTool 11.81 11.85 1
postfix 3.4.8 3.4.9 1
bind 9.11.14 9.11.15 1
dhcp 4.4.1 4.4.2 1
nrpe 3.2.1 4.0.0 1

De updates worden op 6 februari op het testcluster doorgevoerd, zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.

Het schema voor de productie clusters is als volgt:

wat actie impact wanneer
nrpe herstart monitoring instanties geen 17 februari 8:00 – 12:00
graylog herstart java 1 korte onderbreking naar de Graylog instanties 17 februari 8:00 – 12:00
mongodb herstart databases 1 korte onderbreking naar de database instanties 17 februari 8:00 – 12:00
nginx herstart webservers geen 18 februari 8:00 – 12:00
php herstart applicatieservers geen 18 februari 8:00 – 12:00
node-js nieuwe versie wordt actief geen 18 februari 8:00 – 12:00
memcached herstart Memcached instanties memory caches worden gecleared 18 februari 8:00 – 12:00
ImageMagick nieuwe versie wordt actief geen 18 februari 8:00 – 12:00
Image-ExifTool nieuwe versie wordt actief geen 18 februari 8:00 – 12:00
postfix herstart mailservers geen 18 februari 8:00 – 12:00
bind herstart nameservers geen 18 februari 8:00 – 12:00
grafana herstart grafana applicatieservergeen 18 februari 8:00 – 12:00
jvm herstart java applicaties2) ongeveer 1-5 min downtime per instantie 19 februari 1:00 – 6:00
mysql-connector-java herstart java ongeveer 1-5 min downtime per instantie 19 februari 1:00 – 6:00
newrelic-java herstart java ongeveer 1-5 min downtime per instantie 19 februari 1:00 – 6:00
mariadb herstart databases 2 korte onderbrekingen naar de database instanties 19 februari 1:00 – 6:00
mysql herstart databases 2 korte onderbrekingen naar de database instanties 19 februari 1:00 – 6:00
Elastic Search herstart java geen 17–20 februari 8:00 – 17:00
keepalived herstart loadbalancers geen 17–20 februari 8:00 – 17:00
icecast herstart streamservers geen 17–20 februari 8:00 – 17:00

1)
aanzetten HTTP2 support
2)
activemq, graylog, grafana, keycloak, tomcat
 • aankondigingen/2020/c2020d05-software-updates-202002.txt
 • Last modified: 2021/12/07 20:10
 • (external edit)