Migratie Testcluster storage

Klantcommunicatie

Onderwerp: Migratie Testcluster storage

In de week van 12–16 september wordt de storage van het zgn
“Testcluster” (bereikbaar via “upload-testsites.omroep.nl”)
gemigreerd naar een nieuw hardware platform.
Tijdens deze migratie zullen alle web-, applicatie- en database servers
in het testcluster stuk voor stuk even kort onderbroken worden om zo de
nieuwe storage actief te kunnen maken. Omdat het over tamelijk veel data
gaat loopt deze migratie de hele week en is niet vooraf te voorspellen
wanneer welke website precies gemigreerd zal worden. Het proces is wel
zodanig ingericht dat de impact minimaal is.

Let op: omdat bij deze actie de zgn “/d paden” zullen wijzigen, wijzen wij
erop dat verkeerd geconfigureerde applicaties na afloop mogelijk niet
meer werken. Meer informatie is hier te vinden:
http://hosting.omroep.nl/sterretje-cluster:cluster-hosting#filesysteem_layoute_en_d
In het kort komt het erop neer dat als er in configuraties naar
padnamen verwezen wordt, dit altijd van de vorm /e/<iets> moet zijn
en nooit van de vorm /d/<iets>, want bij migraties zoals deze
garanderen we dat het /e/ap/<iets> pad altijd gelijk blijft, maar
/d/<iets> kan wijzigen.
  • aankondigingen/2016/migratie-testclusterstorage.txt
  • Last modified: 2020/03/06 07:53
  • (external edit)