aankondigingen:2017:software-updates-201709

Software updates September 2017

Klantcommunicatie

Aankondiging: Software onderhoud hosting omgeving

Beste Klant / collega,

Op woensdag 20 september 2017 voeren we een aantal software updates door op ons hosting platform. Deze updates veroorzaken geen onderbreking en worden in de ochtend uitgevoerd. Naar verwachting zijn voor 10:00 de werkzaamheden afgerond.

Deze updates worden doorgevoerd om hiermee de laatste patchlevels van de betreffende software versies in gebruik te nemen. Dit zijn minor updates binnen dezelfde major versie. De impact is om deze reden minimaal. Met deze updates worden bugs en andere onvolkomenheden in de software weggenomen. De updates zijn al doorgevoerd in de testomgeving, zodat deze gebruikt kan worden om de nieuwe versies te testen.

Verder wordt er een rationalisatie in php-cli versies doorgevoerd. Indien er op b.v. op een upload server of in een cronjob php wordt aangeroepen en het pad is daar niet in gespecificeerd dan is dat nu nog een hele oude versie van php (5.2). Dit wordt aangepast naar een modernere versie (7.1). Verder zijn de volgende paden beschikbaar om specifieke php versies aan

te roepen:
/local/bin/php			verandert op 20 september van php-5.2 naar php-7.1
/local/php5-cli/bin/php		verandert op 20 september van php-5.2 naar php-5.6
/local/php52-cli/bin/php	php-5.2
/local/php53-cli/bin/php	php-5.3
/local/php54-cli/bin/php	php-5.4
/local/php55-cli/bin/php	php-5.5
/local/php56-cli/bin/php	php-5.6
/local/php71-cli/bin/php	php-7.1

Andere paden die eventueel gebruikt worden om de php cli aan te roepen zijn niet ondersteund en kunnen wijzigen of vervallen na 20 september 2017

Verder zijn wij bezig met het uitfaseren van oude, niet meer ondersteunde php versies (5.2, 5.3, 5.4 en 5.5). Als deze uitfasering afgerond is zullen ook de bijbehorende php-cli versies verwijderd worden. Dit zal te zijner tijd aangekondigd worden.

Een overzicht van de updates:

PHP	5.6	5.6.30	=>	5.6.31
PHP	7.1	7.1.6	=>	7.1.9

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de NPO ICT Servicedesk op telefoonnummer (035-) 6773555 of via servicecenter@npo.nl

  • aankondigingen/2017/software-updates-201709.txt
  • Last modified: 2020/11/24 12:53
  • (external edit)