aankondigingen:2020:c2020d15-software-updates-202009

C2020D15: Software updates september 2020

Aankondiging: Software onderhoud hosting omgeving

Beste klant/collega,

(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie.)

Wij vragen aandacht voor het volgende:

  1. PHP-7.2, Elasticsearch-6 en NodeJS-10 End-Of-Life
  2. Verlenging appcluster tot 31 dec 2021
  3. Discontinuering second screen (live.<omroep>.nl) apps
  4. Najaarsdienstregeling software updates
  5. Reguliere software updates

Zoals al eerder gemeld zijn in november 2020 zowel PHP-7.2 en Elasticsearch-6 End-Of-Life. Dat betekent dat deze versies na november niet meer beschikbaar zullen zijn op het hosting platform. Veel klanten zijn inmiddels bezig met een migratietraject naar nieuwere PHP resp. Elasticsearch versies. Indien je hier nog niet mee gestart bent dan is dit wel het moment om dat alsnog te doen!

Verder is NodeJS-10 op 30 april 2021 End-Of-Life. Wij adviseren gebruikers hiervan om tijdig over te stappen naar NodeJS-12.

De “klassieke” NPO webhosting omgeving (“het appcluster”) stond op de nominatie om per 31 december 2020 gediscontinueerd te worden. Het plan was dat in de loop van 2020 alle klanten op het appcluster zouden migreren naar de nieuwe omgeving (“CHP, het Community Hosting Platform” = webhosting op basis van Redhat Openshift / Kubernetes). Echter, o.a. als gevolg van de coronacrisis en personeelstekort bij het NPO hosting team gaat die planning niet gehaald worden en willen we het appcluster nog een jaar langer operationeel houden, tot 31 december 2021 Dat betekent dat de hosting tot die datum in z'n huidige vorm in stand gehouden blijft. Echter, we verzoeken wel met klem om die tijd ook te gebruiken om actief naar CHP te migreren. Vanwege een aantal technische redenen is het namelijk niet eenvoudig om het appcluster na 2021 nog een jaar in leven te houden.

Vanuit de gezamelijkheid zijn ooit in het verleden de zogeheten “Second Screen apps” ontwikkeld. Dit is toen in de gezamelijkheid vanuit de NPO gedaan; de NPO heeft een development partij ingehuurd om dat te maken en vervolgens konden alle omroepen daar gebruik van maken.

Echter, vanuit de NPO heeft de voormalige opdrachtgever ons als hosting team te kennen gegeven dat er geen animo meer is om deze applicaties nog langer te onderhouden. En dat onderhoud is wel nodig, want deze applicaties draaien op PHP-7.2, een versie die op 30 november 2020 gediscontinueerd gaat worden. Gevolg is dat wij als hosting partij hiervan eigenlijk geen andere keuze hebben dan deze applicaties te discontinueren per 30 november 2020. De bij ons bekende gebruikers zijn inmiddels aangeschreven. Mocht er alsnog iemand opstaan om het eigenaarschap van deze applicaties over te nemen dan houden we ons aanbevolen om de hosting hiervan voor onze rekening te nemen.

Omdat in het reguliere 4-wekelijkse software update schema de software update ronde van september precies in de week van prinsjesdag en de algemene beschouwingen zou vallen en wij wel 1.5m afstand houden verschuiven we deze update ronde 1 week naar achteren, 21–24 september. Daarna volgt een korter interval van 3 weken zodat vervolgens het 4-wekelijkse ritme weer opgepakt kan worden.

Het software update rooster voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

software update ronde uitrol in test gelegenheid tot testen uitrol in productie
September 10–11 september 14–18 september 21–24 september
Oktober 1–2 oktober 5–9 oktober 12–15 oktober
November 29–30 oktober 2–6 november 9–12 november
December 26–27 november 30 november–4 december 7–10 december

De updates worden op 10–11 september op het testcluster doorgevoerd, waarna de week van 14–18 september gebruikt kan worden om te testen. In de periode van 21–24 september worden de updates op de productie-omgevingen doorgevoerd volgens onderstaand schema:

wat impact op van naar
freeipmi 0 D1 1.6.5 1.6.6
chrony 0 D1 3.5 3.5.1
openldap 1 D1 2.4.50 2.4.52
dovecot 1 D1 2.3.10.1 2.3.11.3
Graylog 1 D1 3.3.4 3.3.5
influxdb 1 D1 1.8.1 1.8.2
grafana 1 D1 7.1.3 7.1.5
postgresql 1 D1 9.6.18 9.6.19
syslog-ng 0 D2 3.28.1 3.29.1
php 7.3 0 D2 7.3.21 7.3.22
php 7.4 0 D2 7.4.9 7.4.10
yarn 0 D2 1.22.4 1.22.5
tomcat-native 0 D2 1.2.24 1.2.25
ImageMagick 0 D2 7.0.10-27 7.0.10-29
curl 0 D2 7.71.1 7.72.0
wkhtmltox 0 D2 0.11.0 0.12.6
postfix 0 D2 3.5.6 3.5.7
memcached 1 D2 1.6.6 1.6.7
redis 1 D2 6.0.6 6.0.7
Elastic Search 6.x 0 D3 6.8.11 6.8.12
Elastic Search 7.x 0 D3 7.8.1 7.9.1

Veel software kan zonder, of met heel weinig impact ge-update worden. Voor deze zaken kiezen we ervoor om zo'n update overdag uit te voeren. Bij een aantal andere componenten is er iets meer impact merkbaar. Die voeren we uit in een nachtelijks change window. Hieronder is de impact genummerd van 0 (geen impact) via 1 (korte onderbreking van enkele seconden) tot 2 (onderbreking van enkele minuten op de dienstverlening). De tijdstippen zijn als volgt:

code tijdstip
D1 maandag 21 september 8:00–17:00
D2 dinsdag 22 september 8:00–12:00
D3 woensdag 23 september 8:00–17:00
W 21–27 september 8:00–17:00
  • aankondigingen/2020/c2020d15-software-updates-202009.txt
  • Last modified: 2020/10/17 11:12
  • (external edit)